UTRIKES. Efter Tjeckien har nu den afrikanska svinpesten nu även nått Rumänien.

Efter Tjeckien har nu afrikansk svinpest nått det europeiska landet Rumänien, nära gränsen till Ungern och Ukraina. I dagsläget är det hittills två tamgrisbesättningar som smittats. Sedan tidigare finns den afrikanska svinpesten spridd också i Baltikum, Ukraina, Polen, Ryssland, Vitryssland, Kaukasus och Moldavien.

— Till skillnad från fallen på vildsvin i Tjeckien för en månad sedan, så kom dessa utbrott i Rumänien inte oväntat. De drabbade besättningarna ligger inte långt ifrån gränsen till Ukraina, där sjukdomen är vida spridd sedan flera år, säger Ann Lindberg, statsepizootolog vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA).

SVA har gjort bedömningen att det i nuläget inte finns någon hög risk för att smittan kommer till Sverige men varnar samtidigt för att desto mer smittan sprider sig till andra länder så blir sannolikheten högre att den till slut kommer att nå Sverige.

— Dock är det så att ju längre tid som går, och ju fler områden och länder som är drabbade, desto högre är sannolikheten för att sjukdomen till slut ska kunna nå Sverige, säger Lindberg.

Källa:
Afrikansk svinpest nu även i Rumänien


  • Publicerad:
    2017-08-04 11:10