SCHWEIZ. En kubansk läkare ska nu behandlas mot ebola i schweiziska Genève, vilket han smittats med i Sierra Leone. Han är därmed den första ebolapatienten i Schweiz.

Schweiz ska för första gången åta sig behandling av en ebolasmittad person. Det rör sig om en kubansk läkare som enligt Schweiz nationella hälsovårdsmyndighet BAG ska ha landat i landets näst största stad Genève. Han ska ha flugits dit med privatplan från Sierra Leone där han smittats med viruset.

Mannen ska vårdas i ett speciellt rum utformat för ebolabehandlingar på Genèves universitetssjukhus, men någon risk för att smittan sprider sig till den schweiziska befolkningen föreligger inte enligt BAG. Schweiz hälsominister Alain Berset instämmer med detta.

Under ebolautbrottet i Västafrika bidrog Schweiz med hjälp för att behandla medlemmar i välgörenhetsorganisationer som smittats med viruset. Landet har således erfarenhet av ebolabehandlingar och sägs vara väl förberedda på att genomföra en effektiv behandling.

Det är okänt hur läkaren smittats med ebola i Sierra Leone, men tillståndet uppges inte vara kritiskt och det anses säkert att han kommer botas.

Källa:
An Ebola erkrankter Kubaner wird in Genf behandelt


  • Publicerad:
    2014-11-23 23:45