Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Stor brist på spermier till “assisterad befruktning”

KONSTGJORD BEFRUKTNING. En kritiserad lag om ensamstående kvinnors rätt till så kallad assisterad befruktning har samverkat med coronapandemin och skapat akut brist på donerade spermier på flera håll i landet.

Rasens och artens överlevnad hotas av lågkvalitativa och för få spermier

ÖVERLEVNAD. En forskare hävdar att bristen på – och kvaliteten hos – mäns spermier hotar vår överlevnad. Levnadsvanor och ständig exponering för skadliga kemikalier tros vara huvudorsaker.

Spermierna hos västerländska män har minskat dramatiskt sedan 1970-talet

HÄLSA. Enligt uppgifter från israeliska forskare har både spermiekoncentrationen och spermieantalet kraftigt minskat hos västerländska män sedan 1970-talet.