HOMOLOBBYN. Skattefinansierade RFSL kräver förändrad lagstiftning som tar hänsyn till att män kan föda barn, kvinnor kan ge upphov till spermier och att familjer ser olika ut.

Transpersoner demonstrerar för rätten att skaffa barn, Pride 2011.

Det skattefinansierade RFSL:s (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter) förbundsordförande Sandra Ehne kritiserar i en debattartikel i Dagens Samhälle att Sverige i dagsläget har en lagstiftning som behandlar olikkönade och samkönade par olika.

I Sverige tillämpas så kallad ”faderskapspresumtion” i föräldrabalken, vilket är en rättslig princip som innebär att då en gift kvinna föder barn, presumeras (antas) hennes make vara far till barnet. Lagen finns till för att tillvarata barnets juridiska skydd och rättigheter på bästa sätt.

Den 1 januari 2019 infördes helt nya hävanderegler som innebär att en faderskapspresumtion kan ogiltigförklaras om barnet kommit till via heminsemination eller genom assisterad befruktning i utlandet med okänd donator.

Enligt Ehne borde förutsättningarna för föräldraskap vara desamma, så att alla gifta par som får barn automatiskt också blir juridiska föräldrar till barnet, oavsett hur barnet har kommit till. Vi måste ” få bukt med denna diskriminering och införa ett system där alla gifta par behandlas lika”, skriver hon.

”Lagstiftningen är till för att skydda föräldrar och barn, inte straffa och kontrollera personer som fått barn på sätt som lagstiftaren inte sanktionerat”, klagar Ehne, och kommer sedan med ett häpnadsväckande påstående:

Vi behöver en föräldrabalk som fullt ut tar hänsyn till att män kan föda barn, kvinnor kan ge upphov till spermier och att familjer ser olika ut. Barn som har fler än två föräldrar måste få möjlighet att få juridiska kopplingar till alla sina föräldrar.

Konsekvensen av detta krav blir att i praktiken skulle alltså en grupp med pedofiler kunna få det juridiska ansvaret för ett barn, så länge de är gifta, vilket inte ska vara något hinder enligt RFSL.

Hur det folkfientliga och dekadensförespråkande RFSL kan mena att dessa förändringar skulle bidra till barnens bästa och inte bara till sina superegoistiska perverterade medlemmars bästa överlåts åt läsarna att dra sina egna slutsatser om.

Källa:
På väg mot likabehandling av alla gifta par?


  • Publicerad:
    2019-03-14 10:35