HOMOFILI. Under åren har det genomförts massor med undersökningar och forskning som visar på avvikande aspekter med att vara homofil gentemot att vara heterosexuell. Att det inte bara handlar om att älska någon av samma kön.

Observera att nedanstående text redogör för olika studier och undersökningar med tillhörande källhänvisning. Nordfront lägger inga värderingar i resultaten och publicerar inte dessa för att hetsa mot eller kränka någon folkgrupp utan av rent allmänintresse för forskning kring detta ämne. Vet du med dig att du är lättkränkt och kan tänkas ta illa upp av detta uppmanas du att sluta läsa nu.

Homolobbyn har som ett av sina syften att upphöja homofili, inte bara som något lika normalt som heterosexualitet utan också något bättre och eftersträvansvärt. Nedanstående uppgifter vill garanterat inte homolobbyn att du ska känna till. Det är tragedier och trauman som du som stödjer homolobbyn är med om att skapa genom att du hjälper till att upphöja denna livsstil.

Promiskuitet
28% av alla homofila män har haft sex med mer än 1000 partners. 43% har haft det med mer än 500. Bland heterosexuella män är det bara 25% som haft mer än 10 partners.

79% av homofila män rapporterar att mer än hälften av de sexpartners de haft i livet varit okända män.

Otrohet är betydligt vanligare i homofila relationer än i heterosexuella. Exempel på detta finner vi i Nederländerna där homofiler som uppger sig vara i ”stabila” förhållanden ändå är otrogna i snitt 7-8 gånger per år. I Kanada är bara 25% av alla manliga homofiler trogna mot sin partner även när de har ett ”fast” förhållande.

Fysisk ohälsa
Promiskuitet leder ofta till könssjukdomar. I Storbritanniens huvudstad London har 12,5% av alla homofila eller bisexuella män HIV och detta trots de enorma resurser som lagts ned på att hindra spridningen. Totalt sett i världen löper en homofil man 60 ggr större risk att drabbas av HIV än en heterosexuell man.

Det är vidare 15 ggr vanligare med Hepatit B bland homofila män än bland heterosexuella män. Även Syfilis är återkommande i denna miljö. I USA beräknas homofila män utgöra 1% av befolkningen, men ändå utgör denna grupp 83% av landets Syfilisdrabbade. Analcancer är 17 gånger vanligare bland aktiva homofila män än bland övriga grupper.

Psykisk ohälsa
Ordet ”gay” betydde ursprungligen glad och bekymmersfri. Detta gör att den nuvarande betydelsen kan ses som ganska missvisande då homofiler i betydligt högre utsträckning drabbas av psykisk ohälsa än heterosexuella. Det är exempelvis vanligare med depressioner och ångest.

Det är mer än tio gånger vanligare att en homofil man har allvarliga ätstörningar än att en heterosexuell man har det och det finns en klar överrepresentation även bland homofila kvinnor. För övrigt är det mer än dubbelt så vanligt med övervikt bland homofila kvinnor än bland heterosexuella. Det är också sex gånger vanligare att en homofil man begår självmord än att en heterosexuell gör det.

Drogproblematik kommer ofta som ett brev på posten vid psykisk ohälsa och ett dekadent leverne. Det är minst dubbelt så vanligt att homofiler lider av ett alkoholmissbruk än heterosexuella, tio gånger vanligare att de missbrukar heroin och 12 gånger vanligare att de missbrukar amfetamin.

Övrigt
Annat som skulle kunna vara intressant att känna till på ämnet är att det är 50% vanligare med skilsmässor bland homofila män än bland heterosexuella par – bland kvinnliga homofiler är det ännu vanligare. Med anledning av den utbredda otroheten skulle man kunna anta en kultur där detta är accepterat eftersom att siffrorna trots detta ändå inte är ännu högre. En annan anledning till skilsmässor skulle istället kunna beror på att det är dubbelt så vanligt att en homofil kvinna blir misshandlad av sin partner gentemot en kvinna som lever i en heterosexuell relation.

Slutligen kan det nämnas att runt hälften av alla seriemördare i historien har varit homofiler trots att de utgör långt ifrån halva befolkningen.


  • Publicerad:
    2019-02-28 22:30