MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Tidigt under måndagen har aktivister i Nordiska motståndsrörelsens andra näste genomfört en rad avspärrningsaktioner mot tillhåll för snusk och dekadens. Nedan följer en rapport.

Den som av en eller annan anledning inte dukat under för all den folkfientliga propaganda som kablas ut av såväl statlig som judisk media, ryggar givetvis tillbaka vid åsynen av en så kallad ”Pride-parad”. Liknande reaktion torde uppstå hos de ungdomar som tvingas genomlida ett skolbesök från RFSL/RFSU eller den arbetare vars företag av mycket oklar anledning ska ”HBTQ-certifieras”.

Enligt denna sorts lobbyverksamhet är det inte bara heterosexualitet som är naturlig – utan alla tänkbara och otänkbara böjelser och avvikelser. Flertalet av dessa är såpass naturliga att det är kriminellt att kritisera dem, detta då vissa sexuella avvikelser klassats som folkgrupper enligt lagen om ”hets mot folkgrupp”.

Mer information om homolobbyns förehavanden står att finna i länkarna längst ner i artikeln.

För att påvisa att inte alla vänder andra kinden till åt den sortens människor som medvetet eller omedvetet sprider snusk och dekadens i syfte att bryta ner vårt folk och dess motståndskraft, har aktivister i Näste 2 symboliskt spärrat av ett flertal av deras tillhåll. RFSL-lokaler i Halmstad, Göteborg, Borås och Skövde, en pornografibiograf i Göteborg samt ett ”HBTQ-kafé” i Uddevalla var några av de lokaler som spärrades av. Nedan följer den förklaring som satts upp i samband med avspärrningarna:

STÄNGT PÅ GRUND AV SUBVERSIV VERKSAMHET!

Ifrån denna lokal sprids homolobbyns propaganda som verkar för onaturlig familjebildning och i förlängningen utrotandet av det nordiska folket. Genom att samarbeta med homolobbyn och andra HBTQP-vurmande undergrupper verkar ni för en onormal sexualisering av barn och en ökad acceptans för sexuellt avvikande personer som står väldigt långt ifrån det sunda och naturliga. Kopplingen mellan homolobbyn och pedofili är sedan länge känd och uppenbar, inte minst genom att kända profiler som Kjell Rindar, Mattias Helander och Stig-Åke Petersson både förespråkat och blivit dömda för övergrepp mot barn.

Vi i Nordiska motståndsrörelsen kommer aldrig att acceptera att barn blir måltavlor för era sexualiseringskampanjer.

Denna gången är det enbart en symbolisk avspärrning som utförts, men tids nog kommer en dag när er verksamhet kommer få lägga ner för gott och ni kommer ställas till svars för era brott mot folket.


  • Publicerad:
    2019-03-20 10:00