Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Leve Palestina, krossa sionismen!

KOMMENTAR. Nordfronts chefredaktör förklarar varför det enda rätta är att stödja palestinierna i deras kamp mot den judiska ockupationen.

“Modifiering av standarderna för ingruppen”: Judiska aktivister och masskommunikation – del 2

JUDEFRÅGAN. Den här översatta artikeln publicerades först på The Occidental Observer och är skriven av Andrew Joyce, Ph.D.

“Modifiering av standarderna för ingruppen”: Judiska aktivister och masskommunikation – del 1

Den här översatta artikeln publicerades först på The Occidental Observer Den är skriven av Andrew Joyce, Ph.D.

Rikta ilskan mot makten och inte mot galjonsfigurerna

MAKTEN. De verkliga makthavarna skapar galjonsfigurer som för fram deras politiska budskap. Dessa skapta sköldar placerar de framför sig så att kritiken riktas mot galjonsfigurerna istället för dem själva.

Nordisk tro på riktigt och enligt politiska lajvare

KULTUR. Här går islänningen Ríkharður Magnússon kort igenom den gamla nordiska tron och de snedvridningar som sker av denna nu för tiden.

Massiv judisk överrepresentation i Joe Bidens regering

USA. Nordfront har granskat den amerikanska presidenten Joe Bidens ministernomineringar efter deras etnicitet. Den judiska gruppen är massivt överrepresenterad om man kollar efter befolkningsstorlek.

Allt prat om “planen” och QAnon är direkt skadligt för vita

DEBATT. QAnon och ”lita på planen”-människorna fick fel igen. Nu är Joe Biden USA:s president och det är dags att lägga skräpidéerna på hyllan.

Yrvaken vänsternationalism och människosyn

KOMMENTAR. Martin Saxlind skriver om hur många nyvakna vänsternationalister fortfarande verkar ha en vänsterliberal värdegrund.

Repression och solidaritet

KOMMENTAR. Nordfronts chefredaktör kommenterar de fall av censur och repression som vi sett nu i slutet av året.

Inställningen till våld måste förändras hos den gemene svensken om vi skall överleva som etnisk grupp

INSÄNDARE. Mjuka värderingar har snedvridit vår syn på våld till den grad att vi svenskar inte längre använder våld för att skydda oss själva.

Politiska soldater

Kamp Martin Saxlind skriver här om konceptet med politiska soldater.

En kommentar angående raskravallerna i USA

KOMMENTAR. William Luther Pierce säger att raskravaller är bra för vita, för först då ser de vad som komma skall. Därför är hans tankar återigen högaktuella när det nu sker raskravaller i USA.

Tragedin i Härnösand: Lögnmedia inleder propagandaoffensiv och backas upp av åklagaren

KOMMENTAR. Nordfronts chefredaktör Martin Saxlind kommenterar hur media och myndigheter nu börjat skademinimera efter mordet och våldtäkten i Härnösand.

Kärnfamiljen – ett första steg mot individens upplösning?

KRÖNIKA. Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist funderar i den här artikeln kring begreppet ”kärnfamilj” och ifall det är ett så högstående ideal som det ofta framställs som.

Bemästra livet

KAPITEL 20. Att bemästra livet är en stor och komplicerad uppgift, men de som tagit till sig denna skrifts budskap har tagit de första stegen på vägen.

Avmaskerat – en ny hemsida som granskar extremvänstern

JOURNALISTIK. Ett nytt medborgarjournalistiskt projekt som ska exponera svenska vänsterextremister och deras kriminalitet har lanserats.

Vem styr över de finansiella stödpaketens utdelning i USA?

STORFINANS. Världens största fondförvaltare BlackRock kontrolleras av judiska finanshajar. Under den senaste veckan har de fått ännu mer makt.

Kaos i Mellanöstern – ZOG på krigsstigen

MELLANÖSTERN. Nordfront tar sig en närmare titt på de senaste månadernas allt mer kaotiska tillstånd i regionen och den roll som sionister har i att sprida oron.

Varför göra det perfekta till det godas fiende?

KRÖNIKA. Martin Saxlind resonerar i den här artikeln kring faran i att låta det perfekta stå i vägen för det goda.

Den svenska yttrandefrihetens död och demokraturens totala övertag

YTTRANDEFRIHET. Grundlagsstadgade fri- och rättigheter dras in för det svenska folket. Repressionen mot systemkritiker ökar. Läget börjar bli riktigt allvarligt.

Abortfrågan – ett naturligt synsätt

KRÖNIKA. Nordfronts chefredaktör, Martin Saxlind, delger i den här artikeln sin personliga syn på aborter.

Den eviga banken

EKONOMI. Johan Persson lyfter i den här artikeln fram ett antal fakta som visar hur kontrollen över den globala ekonomin är koncentrerad till ett fåtal aktörers händer.

Libyen – del 1 av 3

LIBYEN. Johan Persson går i den här tredelade artikelserien igenom allt man behöver veta om Libyens historia; en historia som mynnar ut i den konflikt som nu pågår i landet efter Kaddafis död.

Fakta som homolobbyn vill tysta ner

HOMOFILI. Under åren har det genomförts massor med undersökningar och forskning som visar på avvikande aspekter med att vara homofil gentemot att vara heterosexuell. Att det inte bara handlar om att älska någon av samma kön.

Den bögiga modeindustrin och det anorektiska kvinnoidealet

KROPPSIDEAL Män tenderar att attraheras av kvinnliga och kurviga former. Hur kan det då komma sig att världens främsta fotomodeller har kroppar som tonårspojkar? Simon Holmqvist försöker reda ut hur ett osunt kvinnoideal har skapats på catwalken.

Folkgemenskap i praktiken

NATIONALSOCIALISM. Leif Eriksson lyfter fram folkgemenskapen som en viktig del av vår världsåskådning, som bör påverka oss i vardagen.

Rötter del 1 – Genetiskt släktskap

RASHISTORIA. Johan Persson presenterar här den första artikeln i en serie om nio artiklar om genetik, europeisk förhistoria och den ariska rasens utveckling.

En social och politisk “reseskildring”!

KRÖNIKA. Jörgen Kromann beskriver i denna mycket läsvärda artikel sitt politiska uppvaknande och vägen från kommunism till nationalsocialism.

Om meningen med livet

KAPITEL 1. Vad är meningen med livet? Vad vet vi om livet efter döden?

Vikten av moderskapet

KRÖNIKA. Paulina Forslund skriver här om mödraskap både ur ett personligt och samhälleligt perspektiv med anledning av mors dag.

Är nationalsocialismen för rasmaterialism?

NATIONALSOCIALISM. Martin Saxlind skriver här om rasmaterialism och eugenik.

Svar på frågor om nationalsocialismen

NATIONALSOCIALISM. Martin Saxlind kommenterar här söndagens försök till ideologisk debatt i Radio Nordfront och de frågor som rests efter debatten.

Nationalsocialismen – det nordiska folkets naturliga världsåskådning

VÄRLDSÅSKÅDNING. Nordiska motståndsrörelsens ledare går till motangrepp mot nationalsocialismens belackare och förklarar varför det är den mest naturliga vägen för det nordiska folket – filosofiskt som realpolitiskt.

Mosaiken Mellanöstern – Nordfront reder ut sörjan

MELLANÖSTERNANALYS. Många kan nog tycka att situationen i Mellanöstern är minst sagt komplicerad med en mosaik av etniska grupper, religiösa inriktningar och olika maktsfärer. Nordfront kommer här att göra ett försök att förklara och sammanfatta läget i en av de viktigaste geopolitiska regionerna i världen.

Fränderingen, nationen och blodet

KRÖNIKA. Henrik Gustafsson skriver här om  hur blodsband och gemenskap, varför det är viktigt och hur våra förfäder såg på dessa frågor.

Naturliga barn

KRÖNIKA. Paulina Forslund problematiserar i denna krönika hur barn sexualiseras och uppmuntras att bete sig onormalt av de som bekämpar alla sunda och naturliga normer.

Folkmordets psykologi: Hur vi manipuleras till skuld och skam

Vita människor är särskilt mottagliga för känslor av skuld och skam Därför används detta för att få oss att acceptera vår undergång.

Är demonstrationer meningslösa? NEJ!

DEBATT. Den här artikeln vänder sig till de nationella som ännu inte har bestämt sig för att sluta upp i Nordiska motståndsrörelsens demonstration i Göteborg den 30 september samt de som rent allmänt är skeptiska till demonstrationer.

(((Porr))) – det osynliga missbruket

INSÄNDARE. Anders Karlsson skriver i denna insändare om den judiska porrindustrin, de skadliga effekterna av porrsurfande och hur man tar sig ur ett porrberoende.

Moderat gnäll eller revolutionär kamp?

KOMMENTAR. Organisationens ledare går här till försvar för okonventionella propagandametoder och förklarar i korthet vad Motståndsrörelsens revolutionära hållning innebär.