HOMOLOBBYN. ”Malmös nya polisutbildning tänker delta i stadens årliga Prideparad. ”Malmö universitet har fått en unik möjlighet att påverka polisen och polisarbetet”, menar polisutbildningens föreståndare Caroline Mellgren.

Poliser deltar i Stockholm Pride. Foto: Jonatan Svensson Glad (CC BY-SA 4.0).

Polisen i Sverige ska vara en organisation som ”välkomnar och accepterar alla”. Särskilt manliga homosexuella upplever dock att de har svårt att vara öppna på sitt arbete, skriver Caroline Mellgren, föreståndare för den nya polisutbildningen på Malmö universitet, i en debattartikel på Sydsvenskan

Den 20 juli deltar Malmö universitets polisutbildning därför för första gången i stadens årliga prideparad. Det är enligt Mellgren viktigt att universitetet tydligt tar ställning för mantrat ”allas lika värde” och att just Polisprogrammet är synligt i denna parad.

Då studietiden även för många sexuellt avvikande kan innebära ett nytt sammanhang som byte av stad och att flytta hemifrån, behöver de enligt Mellgren en trygg miljö att utforska sin identitet i. Särskilt för polisstuderande kan detta vara en utmaning, skriver hon.

I en artikel i Polistidningen från 2018 beskriver en polis att många kollegor inte vill gå i polisens särskilt upptryckta tröjor med texten ”Polisen – för alla”. Polisen upplevdes inte vara för alla och det finns ett internt motstånd mot polisens medverkan i olika hbtq-jippon.

Till 2024 ska Polisen växa med 10 000 nya poliser. För att lyckas med det vill Polisen bli en attraktiv arbetsplats där de anställda vågar vara sig själva.
Forskning visar att personer som upplever sig utsatta för så kallade brott i form av ”hat” anmäler detta i låg utsträckning då de tror att polisens förmåga att lösa dem är låg och att det finns en risk att bli dåligt bemött.

Detta vill man nu ändra på. Polisprogrammet i Malmö ska utbilda poliser som ska bidra till att ändra bilden av polisen. De ska få ”hat”-brottsoffer att våga anmäla och att bemöta dem på ett professionellt sätt samt kunna utreda dessa brott. Det ställer krav på utbildningens utformning, anser Mellgren.

— Polisen har i uppgift att försvara demokratin i fredstid så vi ska kunna hbtq-frågor bättre än allmänheten, sa polisen Göran Stanton för ett par år sedan.

Detta håller Mellgren med om, och skriver:

Därför satsar Polisprogrammet vid Malmö universitet på utbildning i normkritik och genom att skapa förståelse för hatbrottsutsattas erfarenheter bidra till ett bättre bemötande vid polisanmälan, bättre utredningsåtgärder som baseras på kunskap om brottsoffers situation och brottens karakteristika så att fler brott med hatmotiv kan identifieras, utredas professionellt och leda till åtal.

Källa:
Malmös nya polisutbildning ska gå i prideparaden


  • Publicerad:
    2019-07-04 19:00