INRIKES. På polisutbildningar i Sverige idag skolas poliser i att anta ett ”normkritiskt intersektionellt” perspektiv. De får lära sig att erbjuda individer tillhörande ”utsatta grupper” positiv särbehandling. Frågor har väckts om hur detta påverkar rättssäkerheten.

Polisaspiranter vid polisutbildningar i Sverige idag får lära sig att den polis som strävar efter att behandla alla lika ”är eller gör sig okunnig om sin strukturella position”.

Utsatta” personer ska av poliser erbjudas positiv särbehandling medan ”outsatta” således ska tilldelas en negativ sådan. Vilka som tillhör dessa grupper definieras av kulturmarxister vid universitet och myndigheter.

Martin Bergqvist, utvecklingschef vid polisutbildningen vid Södertörns högskola gav studieåret 2018-2019 två lektorer i genusvetenskap uppgiften att “utifrån ett intersektionellt perspektiv identifiera möjliga utvecklingsområden och lämna förslag på hur Polisutbildningen kan utvecklas”.

I den resulterande rapporten slås det fast att för en polis är neutralitet en omöjlighet. Men efter vilka principer ska då poliser utöva sitt favoriserande? Här ges klara direktiv:

Ett normkritiskt intersektionellt perspektiv kan synliggöra hur föreställningar om neutraliteten i själva verket är kopplade till specifika föreställningar om maskulinitet, vithet och svenskhet.“

Södertörns Högskola är ingalunda unik när det gäller kulturmarxistisk styrning av polisutbildningen.

Så här uttrycker man sig i programbeskrivningen för polisutbildningen vid Malmö universitet om ”normkritik”, vilken uppges vara ”helt integrerad” i utbildningen:

[Normkritik] omfattar kunskap om maktordningar och deras betydelse för poliser i deras praktik.”

Så här kommenterar en specialist på ”likabehandling” vid polismyndigheten:

Lika självklart som vi inte skickar ut polisstudenter med vapen i radiobil utan träning av kunniga lärare är det att studenterna vid polisutbildningen behöver ha kompetens om genus, jämställdhet, diskriminering, sexuella trakasserier, makt och härskartekniker.

Ivar Arpi har tillsammans med journalisten Anna-Karin Wyndhamn intervjuat läraren vid Södertörns polisutbildning och mångårige polisen Peter. Han uttalar sig så här om det normkritiska och intersektionella perspektiv som nu påtvingas undervisningen på polisskolorna:

— Det är en politisk åskådning som kläs i någon slags vetenskapliga termer. Som utger sig för att vara vetenskap. Men det genomsyrar ju hela samhället och statsapparaten så det kanske inte är konstigt att det dyker upp här också.


  • Publicerad:
    2020-06-09 19:55