INRIKES. Pilbäckskolan i Växjö arrangerade i fredags i ett pridetåg. Deltagandet var obligatoriskt vilket har fått föräldrar att reagera.

Rektor Agneta Johansson på Pilbäckskolan i Växjö motiverar beslutet om obligatoriskt deltagande i pridetåget med att det är en del av skolans värdegrundsarbete.

— Jag har gjort en bedömning utifrån läroplanen och mitt uppdrag som rektor. Det är så jag har resonerat och där är föräldrarna och jag inte överens, säger hon till Smålandsposten.

Fredagens pridetåg avslutade en vecka med pridetema där barnen bland annat hade fått rita prideflaggor som användes under pridetåget.

Många föräldrar till barn på skolan har uttryckt förvåning och ilska över att barnen tvingats vara med på rektorns homolobbytåg.

— Det är jättebra att man uppmärksammar alla människors lika värde och allt vad det innebär, men att tvinga barnen att gå i pridetåg känner jag inte tillhör läroplanen, säger en förälder.

Enligt Smålandsposten har även utbildningsförvaltningen mottagit klagomål från föräldrar med barn på Pilbäckskolan. Men förvaltningens chef Anders Elingfors säger att det är upp till skolan att bestämma.

Källa:
Föräldrar kritiska till paradtvång på skola


  • Publicerad:
    2019-05-15 19:55