SKOLINDOKTRINERING. På en skola i Umeå tvingades de yngsta eleverna att delta i en klimatstrejk vilket strider mot svensk grundlag där ingen får tvingas till åsiktsyttringar.

Skolans rektor tillber klimatoraklet Greta Thunberg – tvingade elever att klimatstrejka. Foto: Anders Hellberg (CC BY-SA 4.0).

Det var fredagen den 27 september som Västangårds skola i Umeå tvingade de yngre eleverna att strejka för klimatet, på uppmaning av det 16-åriga världsberömda klimatoraklet Greta Thunberg via hennes nätverk ”Fridays for Future”.

Thunberg uppmanade elever till strejk oavsett om de fick tillstånd eller inte från skolledningen. Barnen på Västangårds skola behövde dock inte tänka på något tillstånd då deras rektor infört obligatoriskt deltagande i en klimatdemonstration för alla elever från förskoleklass och upp till femteklass.

Nya Tider har undersökt huruvida det är lagligt för skolor att tvinga elever att delta i manifestationer. Skolverkets upplysningstjänst gav ett klart svar:

— Ingen elev skall mot sin vilja behöva manifestera någon form av åsikt på skoltid under någon form av manifestation, berättade Elin Jägervall vid Skolverkets upplysningstjänst.

— Manifestationer ingår ju primärt inte i läroplanen om jag säger så. Att lära sig om klimat, miljö och hållbar utveckling ingår rent lagmässigt i läroplanen, men inte demonstrationer och liknande, fortsatte Jägervall.

En utredning har nu startats vid Skolförvaltningen i Umeå, där man kommer att titta på allt som hänt även utifrån grundlagen som alltså säger att ingen får tvingas till åsiktsyttringar.

Det har framkommit att det inför skolans klimatdemonstration fanns elever som absolut inte ville klimatstrejka och föräldrar som uttryckte sin tveksamhet inför arrangemanget. Rektor Patrik Sandström meddelade då att klimatdemonstrationen ingick i läroplanen och att manifestationen skulle ses som avslutning på ett temaarbete om miljö- och klimat.

Den obligatoriska klimatdemonstrationen på Västangårds skola har även kritiserats av en lokal politiker, Anders Ågren (M). Ågren menade att det hela var en ”skandal av stora mått” och jämförde med att tvinga elever att delta i en första-maj-demonstration efter att man läst om arbetarrörelsen.

Skolfacken ska heller inte ha uppmanat sina medlemmar till klimatstrejk, utan tvärtom avrått dem från att strejka på arbetstid om de inte uttryckligen fått godkännande från sin arbetsgivare.

Att en skola tvingar elever att delta i politiska manifestationer är inte unikt för Västangårds skola i Umeå. Pilbäcksskolan i Växjö anmäldes då de tvingade elever att delta i en ”Pride”-parad.

Källa:
Umeåskola tvingade eleverna att klimatstrejka – bröt mot svensk grundlag


  • Publicerad:
    2019-10-05 14:50