GLOBALISM. Greta Thunberg framträder  i stort sett aldrig utan vänsteraktivisten Luisa-Marie Neubauer, ungdomsambassadör för George Soros globalistorgan ONE Foundation, vid sin sida. 

Bildkollage av Bakom kulisserna.

Det är nättidningen Bakom kulisserna som avslöjar identiteten på den 23-åriga kvinna som nästan alltid syns vid klimataktivisten Greta Thunbergs sida. Kvinnan heter Luisa-Marie Neubauer, en vänsterextrem aktivist från Tyskland som är ungdomsambassadör för George Soros lobbyorganisation ONE Foundation.

Neubauer är också medlem i Alliance 90De gröna och Gröna ungdomarna, tre tyska vänsterorganisationer som använder klimataktivismen som en ursäkt för att driva på globaliseringen av samhället.

Nästan överallt där Greta framträder offentligt runtom i världen syns Neubauer vid hennes sida. I uppdraget från ONE Foundation ingår bland annat att agera mentor och talskrivare åt Greta, skriver Bakom kulisserna.

Enligt webbplatsen ONE.org startades ONE Foundation i början av 2000-talet av Microsoft-grundaren Bill Gates och popartisten Bono. Då gick organisationen under namnet DATA och hade det uttalade syftet ”att bättre informera amerikanerna om extrem fattigdom runt om i världen.”

Med ekonomisk hjälp av bland andra George Soros växte DATA och slogs så småningom ihop med flera andra globalistorganisationer för att bilda ONE, som nu fungerar som en politisk aktivistgrupp med syftet att uppnå flera ”globala mål”.

Den judiske miljardären George Soros ligger också bakom andra globalistiska lobbyorganisationer. För ett par år sedan pumpade han in motsvarande 146 miljarder kronor av sin privata förmögenhet till ”välgörenhetsstiftelsen” Open Society Foundations, som han grundade år 1979 och där han själv är ordförande.

Miljardärens ”filantropiska” arbete har främst varit inriktat på att försvaga de vita majoritetsbefolkningarnas ställning i Europa och USA, till exempel genom att sponsra de icke-statliga organisationer som fraktar rasfrämlingar över Medelhavet, att underblåsa raskravaller samt genom att finansiera den anti-vita stiftelsen Expo.

Att det är Soros globalistiska krafter som också ligger bakom Greta Thunbergs enormt upphaussade klimatkampanj förklarar varför en 16-årig skolstrejkare kan få en sådan global och oproportionerligt stor uppmärksamhet i MSM och tillträde till alla världsledare, enligt Bakom kulisserna.

Källa:
Precis som vi misstänkte, kontrolleras Greta Thunberg av George Soros


  • Publicerad:
    2019-10-05 12:10