UTBILDNING. I en digital kurs om religionskunskap för elever i årskurs nio har ett nytt kapitel infogats. Kapitlet heter Klimatet och handlar i princip bara om Greta Thunberg.

Greta Thunberg – numera helgonförklarad och införd i religionsundervisningen. Skärmbild: Youtube.

Nättidningen Samhällsnytt avslöjar att ett digitalt läromedel i religionskunskap för årskurs 7-9, som innehåller avsnitt som handlar om religion och filosofi, nu har fått ett nytt kapitel tillagt.

Kapitlet heter Klimatet och handlar till största delen bara om den tonåriga klimataktivisten Greta Thunberg.

Vid sidan av framställningar av Jesus, Buddha, Muhammed och andra personer i den religiösa historien ska nu också högstadieeleverna få en djupare insikt i Gretas tankar och bedrifter.

I kapitlet får eleverna lära sig att Greta är uppvuxen i en sympatisk familj där ”skapandet stått i centrum”, och de får följa med Greta på hennes första klimatstrejk. I texten påstås att Greta är en ”väckarklocka” som ”gör att vi diskuterar, samtalar och reflekterar kring vad som håller på att hända med vår värld”.

Bland övningsuppgifterna i kapitlet om klimatet ingår att högstadieeleverna ska skapa en mem, där en bild ska kombineras med ett slagkraftigt citat av Greta.

I det avslutande avsnittet jämförs Gretas tal vid öppningen av FN:s klimatsamtal i New York tidigare i år (”How dare you?”) med Martin Luther Kings epokgörande tal ”I have a dream”.

Elever som har kontaktat Samhällsnytt har uppgett att de har uppfattat läromedlet som djupt vinklat, och upplever att ”Greta … utmålas som ett helgon”.

Det är förlaget Liber som ligger bakom läromedlet, ett av de största förlagen i Sverige som erbjuder skolböcker och läromedel. Företagets VD Anna Settman har ett långt förflutet inom den judiskägda Schibsted-koncernen, där hon under flera år arbetade som VD för Aftonbladet AB.

Källa:
Greta har blivit en del av skolundervisningen: ”Hon utmålas som ett helgon”


  • Publicerad:
    2019-11-27 23:40