HBTQP-FARSOTEN. Elever på Pilbäckskolan i Växjö tvingades delta i homosexfirande. Pride-aktiviteten har anmälts men fått avslag.

Pilbäckskolan i Växjö anmäldes av en privatperson på grund av att elever har tvingats delta i ”Pridefirande”.

Mannen som anmälde skolan anser att Pridearrangemanget strider mot regeringsformen. Hans anförda skäl var att ”HBTQ-rörelsen är politisk och dess manifestationer politiska”.

Skolan har efter en internutredning kommit fram till att skolan inte har gjort något fel. Tvärtom anser ledningen för Pilbäckskolan att man har ”värnat om grundlagsrättigheterna”.

Under de allmänna valen hösten 2018 anmälde Sverigedemokraterna en förtidsröstningslokal i Mölnlycke som hade skyltat med HBTQP-propaganda med hänvisning till att sådan är politisk propaganda.

Lokalen – ett bibliotek – beslutade sig för att följa Länsstyrelsens riktlinjer, men Länsstyrelsen meddelade att kommunerna själva avgör vad som utgör politisk propaganda.

Till slut bestämde Valnämnden att HBTQP-propaganda inte är politisk och därmed var tillåten i vallokalen.

Valnämnden är dock inte en instans som reglerar den juridiska definitionen av politisk propaganda.

Samme man har även anmält en skola i Umeå för att ledningen har tvingat eleverna att klimatstrejka mot den egna skolan.

Källor:
Man JO-anmäler Växjöskola för pridefirande
Prideflaggor i Härryda togs ner på SD:s begäran
Ändrat beslut: Prideflaggor tillåts i vallokal


  • Publicerad:
    2019-10-04 10:30