HOMOLOBBYN. RFSL vågar inte delta på Almedalsveckan i Visby i år. De skyller sin rädsla på ”hotet” från Nordiska motståndsrörelsen.

Artikelillustration.

Den judiskt ägda tidningen Aftonbladet rapporterar idag att homolobbyorganisationen Riksförbundet För Sexuellt Likaberättigande (RFSL) har lämnat återbud till politikerveckan i Almedalen i Visby i år.

Skälet är enligt Aftonbladet att RFSL och dess medlemmar har blivit utsatta för hot och hat från ”nazistiska” Nordiska motståndsrörelsen.

Uppgifterna kommer från lokaltidningen Hela Gotland.

— Hatet och hoten om våld från de rasistiska och nazistiska rörelserna är inte nytt. Som hbtq-person är du tyvärr van vid att ses som en del av det som ska ”utplånas”, men ökningen och normaliseringen är ändå påtaglig, säger RFSL Gotlands ordförande Eric Fugeläng till Hela Gotland.

— Att RFSL nationellt väljer att dra sig ur är mycket beklagligt, men jag har full respekt för deras beslut att inte komma i år utifrån förra årets händelser, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan till tidningen.

Det är oklart vilka ”händelser” Mia Stuhre syftar på. Ett faktum är dock att RFSL redan för två år sedan, sommaren 2017, ställde in sin medverkan i Almedalen. Orsaken? ”Säkerhetssituationen” som uppstått i samband med Nordiska motståndsrörelsens närvaro.

— Det innebär att vi inte kommer att kunna föra viktiga samtal om hbtq-personers hälsa, suicidprevention, transpersoners rättigheter och hbtq-personer i arbetslivet med mera, klagade RFSL:s tillförordnade förbundsordförande Magnus Kolsjö den gången.

Sommaren 2018 återupprepades charaden, när RFSL Ungdom ställde in sin medverkan på grund av att Nordiska motståndsrörelsen gjort Almedalen till ”en hotfull plats”. Det hotfulla var att Motståndsrörelsen fått tillstånd att ställa uppett bokbord i närheten av RFSL Ungdoms lokal i Visby.

Moderorganisationen RFSL hade då redan aviserat att man inte alls planerade att delta.

HBTQP-rörelsen ”backar inte”
För nästan två år sedan skrev författaren Hanna Mi Jakobson en artikel i Hela Gotland under rubriken ”Vi backar inte”. I samma tidning som Mia Stuhre nu alltså säger sig ha stor förståelse för att RFSL avstår från att komma till Almedalen eftersom de upplever sig hotade.

För ett knappt år sedan skrev den judiska människorättsorganisationen Amnesty i sin publikation Amnesty Press att RFSL ”kärleksbombades” efter ”hot från nazister”. Vilka dessa hot var preciseras inte i artikeln, skriven av Amnestys Lisa Olsson.

Amnesty skrev då att RFSL trodde att de skulle få diskutera sakfrågor i Almedalen, men istället hamnade allt fokus på hotet från Nordiska motståndsrörelsen.

Detta borde snarare peka på att Motståndsrörelsens sakfrågor och tal uppfattades som intressantare än RFSL:s. Men Amnesty ansåg att detta var ett uttryck för Motståndsrörelsens hat och hot.

— Det är väldigt otryggt när nmr [sic] publicerar bilder på mig och mina barn. Om jag ska betala det priset vill jag ha backning från polis och politiker, sade Eric Fugeläng den gången till Amnesty.

För personer och rörelser som på allvar anser att kön inte är något fysiskt betingat, utan endast en fråga om vilken ”upplevelse” man har om sig själv, är det kanske logiskt att människor som har andra åsikter än de själva lätt förvandlas till ”upplevelser” av hat och hot.

Källor:
RFSL ställer in i Almedalen – efter nazisthot
”Vi backar inte undan”
ALMEDALEN2018: RFSL kärleksbombas efter hot från nazister


  • Publicerad:
    2019-05-29 12:40