NORDEN. Den utrotningshotade sälarten saimenvikaren kommer att nå ett av sina hållbarhetsmål i år, processen har tagit 40 år.

Nordfront rapporterade under senhösten om hur populationen av den unika sälarten saimenvikare vuxit sig allt starkare. Nu har finska Forststyrelsens släppt sina officiella siffror för årets sälkull och nyheterna är mycket glädjande. För första gången sedan arten blivit fridlyst för 40 år sedan når man sitt första hållbarhetsmål om fyrahundra individer.

Årets kull beräknas till 90 sälungar vilket innebär ett totalt antal på 470 saimenvikare. En siffra som även efter naturligt bortgång innebär att populationen för första gången går över målet om 400 stycken. Därmed är saimenvikaren verkligen på väg att överkomma risken för att utrotas.

Att hållbarhetsmålet nås i år innebär att målet nåtts hela sju år tidigare än man ursprungligen beräknat. Om populationen fortsätter att växa med mellan 3-4 procent per år så kommer denna för världen unika sälart tids nog att kunna förklaras som livskraftig.

Video med saimenvikaren från Finlands naturskyddsförbund:

Fakta: Saimenvikare

Art: Pusa hispiga saimensis
Globalt antal: cirka 400
Utrotningsklass: 1 (Starkt Utrotningshotad)

Utvecklades till en unik art under förra istiden då den isolerades i delar av dåtidens Östersjön som sedermera blev till insjön Saimen.

Källa:
Neljä vuosikymmentä sitten tavoitteeksi asetettu 400 norpan raja ylittymässä vihdoin: Norpan matka ihmisen hylkimästä eläimestä luonnonsuojelun symboliksi on kivinen


  • Publicerad:
    2018-02-12 21:00