FINLAND. Saimenvikaren som är en unik och utrotningshotad sälart, som enbart går att finna i den Finska insjön Saimen, har sett sin population öka till närmare 400 stycken.

Finska Forststyrelsens senaste mätning visar att antalet Saimenvikare nu uppgår till mellan 370 och 380, en siffra som bådar gott för denna unika men utrotningshotade sälart.

Enligt årets mätning har det fötts 83 sälar år 2017, en siffra som är aningen lägre än året innan, men en förbättring jämfört med tidigare år då man i snitt sett ett sextiotal nyfödda sälar per år.

Forststyrelsens mål är att se populationen av Saimenvikare öka till 400 stycken fram till år 2025, vilket man nu tror är möjligt redan inom de kommande två åren. Enligt inspektör Tero Sipilä är attityden bland folk när det kommer till konserveringsprojektet mycket positivt.

Saimenvikaren

Art: Pusa hispiga saimensis
Globalt antal: färre än 400
Utrotningsklass: 1 (Starkt Utrotningshotad)

Utvecklades till en unik art sedan förra istiden då den isolerades i delar av dåtidens Östersjö som sedermera blev till insjön Saimen.

Källor:
Saimaannorppia taas aiempaa enemmän – mutta ei vieläkään yli tavoitellun 400:n
Wikipedia: Saimenvikare


  • Publicerad:
    2017-10-25 17:45