Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Föreslagen lösning på energikrisen: ”Förbjud bastubad!”

Hånade förslag på sparåtgärder ”Ren desperation.”

Naturskyddsföreningen: ”Diesel och bensin måste förbjudas 2030”

”Och samtliga fossildrivna fordon ska ha kasserats samma år” 50-årig domedagsprofetisk tradition.

Elpriset är 20 gånger högre i södra Sverige än i norra

INFRASTRUKTUR. Medan svenska företag lider av dålig elförsörjning, samtidigt som elen slumpas bort till internationella storföretag, måste Sydsvenska elkonsumenter betala 20 gånger mer för elen än Norrländska. Det beror på Sveriges dåliga infrastruktur för elektricitet.

IT-jättarnas serverhallar i Sverige – en förlust för landet

INRIKES. Svenska regeringen lovade nya arbetstillfällen när de subventionerade de globalistiska IT-företagens etablering och drift av serverhallar. Men mycket få svenskar har fått jobb.

USA bryter mot sina egna sanktioner mot Ryssland

GEOPOLITIK. Under flera år har USA utsatt Ryssland för ekonomiska sanktioner. Men deras egna militärbaser i det fortfarande ockuperade Tyskland och andra europeiska länder konsumerar ”förbjuden” rysk energi.