KLIMATAGENDAN Nya bilar ska enligt EU-kommissionens beslut vara eldrivna från 2035. Samtidigt avslås ett förslag om att ”syntetiska bränslen” ska räknas som nollutsläpp.

Nordfront har i tidigare artiklar beskrivit visionen om ett förbud mot bruk av så kallade fossila bränslen inom en nära framtid.

EU-kommissionen har nu definitivt fastställt att samtliga nytillverkade bilar från år 2035 ska vara eldrivna och inte släppa ut någon koldioxid.

Dessförinnan ska nya bilars utsläpp av koldioxid år 2025 ha minskat 20 procent jämfört med 2021, och år 2030 med 55 procent.

Kommissionen beslutade även att avskaffa den så kallade elbilsrabatten, vilken man anser ha förlorat sitt syfte. Däremot kommer producenternas villkorade rabatt på koldioxid mot att man förser bilarna med ”miljörelaterad teknik” att kvarstå.

I praktiken innebär detta att bilarnas utsläpp de facto kan överskrida de fastställda gränsvärdena. Till år 2024 blir denna sorts rabatt 7 gram/km, för att sedan minskas till till 5 gram/km 2025, 4 gram 2027 och 2 gram vid slutet av 2034.

Syntetiska bränslen

Kommissionen avslog ett förslag om att ”syntetiska bränslen” ska klassificeras som nollutsläpp, vilket innebär att samma nollkrav kommer att ställas på hundra procent elektrifierade bilar som på andra fordon.

Alex Keynes, chef för Rena fordon på den ”gröna tankesmedjan” Transport & Environment kommenterar i ett pressmeddelande kommissionens beslut:

— De nya reglerna hjälper till att pressa ned priserna på elbilar, men boomen för elbilar kommer att skjutas framåt tio år om inte nya regler införs 2027 och målsättningarna för 2030 skärps.

Han betonar även att de fattade besluten lär medföra att flertalet länder kommer att misslyckas med att ”nå sina klimatmål”.