RESTRIKTIONER. Allt fler politiker och lobbygrupper förespråkar att man ska fortsätta med restriktioner av folks friheter även efter corona. Ett argument som framförs är att klimatförändringar kan ses som en folkhälsorisk, och att man behöver införa nya restriktioner.

Globalister samlade på World Economic Forum. Foto: World Economic Forum / Benedikt von Loebell, (CC BY-SA 2.0).

Nu när vaccineringar börjar genomföras runt om i världen hoppas många att politikernas restriktioner snart ska tas bort, men allt fler politiska ledare vill att man ska fortsätta med restriktionerna. Däribland den tyska socialdemokraten Karl Lauterbach.

Han skrev i december en insändare i Die Welt, där han förespråkar lockdowns för klimatet. Lauterbach skriver:

Det kommer aldrig komma något vaccin mot koldioxid. Vi behöver åtgärder mot klimatförändringarna som liknar de begränsningar av personlig frihet som införts för att bekämpa pandemin.

Även högre politiska aktörer och lobbygrupper börjar omfamna idén med klimatrestriktioner. Exempelvis lobbygruppen World Economic Forum, som bland annat driver agendan The Great Reset, eller ”Den stora omställningen.

Begreppet innebär en globalistisk plan för att bekämpa klimatförändringar och pandemier, som kommer att frånta individer och stater många av dess rättigheter.

Under lobbygruppens stora möte i April kommer vi att få höra nya begrepp som ”Klimat-jämlikhet” och ”Klimatomställningen”, som anspelar på ”Den stora omställningen”. Det tror i alla fall den amerikanska tidningen The Spectator.

Tidningen skriver att våra makthavare ser globala kriser och de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin som en chans att ta allt mer kontroll. Man pekar på att president Joe Biden i USA kommer att utnyttja de pågående restriktionerna för att införa nya ”gröna lagar”.

Hur skulle regeringar införa klimatnedstängningar? Enkelt: genom att förklara att klimatförändringar är en omedelbar folkhälsorisk och nationell säkerhetskris, och använda samma makt och riktlinjer som beviljats dem för att hantera covid-19”, skriver The Spectator.

Mariana Mazzucato, professor i innovativ ekonomi vid Londons universitet, skriver i en insändare i Marketwatch just hur dylika klimatrestriktioner skulle kunna te sig:

Under en ’klimatnedstängning” skulle regeringarna begränsa användningen av privata fordon, förbjuda konsumtion av rött kött och införa extrema energibesparingsåtgärder, samtidigt som fossila företag skulle tvingas sluta borra. För att undvika ett sådant scenario måste vi förändra våra ekonomiska strukturer och omskapa kapitalismen.


  • Publicerad:
    2021-02-15 09:00