SVERIGE På grund av Rysslands invasion av Ukraina kommer de redan höga matpriserna att chockhöjas med tvåsiffriga procenttal. Detta enligt norska matjätten Orkla, som menar att det ”bara” blivit ensiffriga procenthöjningar utan kriget.

Den norska matvaruleverantören Orkla kommer att höja matpriserna i Sverige med ”tvåsiffriga procenttal”, rapporterar Dagens Industri.

Anledningen sägs vara det pågående kriget i Ukraina som driver upp priset på el och bränsle samt försvagar den svenska kronan.

— Situationen förvärras ytterligare av Rysslands invasion av Ukraina. Hade det inte varit för den hade det nog räckt med ensiffriga prisökningar. säger Henrik Julin, vd för Orkla Foods Sverige, till Dagens Industri.

Enligt Julin kommer priserna att börja stiga redan under de närmaste veckorna, för att kulminera mot slutet av sommaren.

Vidare menar Julin att även andra matleverantörer kommer att tvingas till liknande prishöjningar, samtidigt som de mindre leverantörerna kan tvingas till konkurs.

— Läget med bland annat kostnadsökningar som inte skådats på åtminstone 30 år kommer att vara en stor utmaning för livsmedelsbranschen. Och det finns absolut en risk att alla inte klarar sig på grund av de långa ledtiderna gentemot handelsaktörerna i Sverige. Och här är särskilt mindre livsmedelsproducenter mest i farozonen, säger Julin.