ROVKAPITALISM Jens Nylander har nagelfarit tio års bokslutssiffror för Icas samtliga 1272 handlare och påvisat mörkade utdelningar värda sex miljarder, kraftigt ökade marginaler, samt central styrning av priser.

SCB:s statistik visar på en höjning av matpriserna med 20 procent på ett år och för två veckor sedan kontaktade finansministern de tre enda stora livsmedelsgrossisterna i landet för att diskutera den uppkomna situationen. Medan Sveriges Konsumenter hävdar att jättarnas vinstmarginaler är orimligt stora, så håller Ica, som har över femtio procent av marknaden, tyst om sina.

Techentreprenören Jens Nylander beslutade sig därför att gräva fram alla Icas siffror och samla dem i en databas, som han med hjälp av ett interaktivt verktyg gjort tillgänglig för alla. Hans sammanställning av siffrorna för 1272 Ica-handlare ger en tydlig bild: En klar majoritet av dem har en rörelsemarginal över genomsnittet för branschen. Dessa handlare har under de senaste sju åren delat ut 21 miljarder kronor, av vilka hela 6 miljarder är extrautdelningar.

När Ica för ett och ett halvt år sedan avnoterades från börsen såg Nylander ett perfekt tillfälle för honom att tillämpa sitt analysverktyg Ormeo, som han då hade börjat utveckla.

— Jag behövde ett storbolag för att bygga analysverktyget, förklarar han i SvD.

Hans Ica-databas rymmer tio års bokslutssiffror för samtliga matjättens handlare och visar till exempel på en fördubblad marginal från 2017 till 2021 för ett flertal butiker.

Ökade vinstmarginaler i år för samtliga butiksprofiler

Men Nylander har även kunnat konstatera mer generella mönster i utvecklingen:

— De genomsnittliga marginalerna har ökat år för år i samtliga Icas fyra olika butiksprofiler, alltså Maxi, Kvantum, Supermarket och Nära.

Över hälften av alla handlare har en rörelsemarginal på över 4 procent. Det överstiger SCB:s genomsnittssiffra för hela branschen som är 3,3 procent. Dessa siffror ska ses i ljuset av utvecklingen fram till 2021 – väl före följande års prisstegringar.

Kritik mot Ica har framförts av såväl leverantörer som producenter, som menar att medan de själva tyngs ned av inflationsbördan så håller matjätten osolidariskt sina egna vinstmarginaler för heliga.

— Att Ica skulle tjäna mindre nu, som de säger, stämmer inte alls med de här butikerna, kommenterar Nylander, som menar att handlarnas utdelningar, sammanlagt 21 miljarder kronor sedan 2015, illustrerar vinstmaskinen Ica. Ett annat tecken stavas extrautdelningar:

— Vissa butiker gör inte ordinarie utdelningar, bara extrautdelningar, exempelvis Ica Maxi i Haninge. Andra handlare gör en liten ordinarie utdelning men de stora pengarna delas ut vid en extrautdelning.

Kartellbildning

Techentreprenören Nylander har också observerat en geografisk differentiering av prissättningen bland Ica-butiker. Priset på ett enkilospaket Barilla spagetti kan, konstaterar han, variera mellan 19,95 kronor och 31,80.

— Kunder hos en Maxi-butik i Hässleholm betalar cirka 15 procent mer än kunder hos Maxi i Motala på de jämförda artiklarna eftersom de olika områdena har olika prisgrupper, förklarar han, och skönjer här ett mönster där butiker sorteras in i sinsemellan divergerande prisgrupper – en upptäckt som föranlett en anmälan till Konkurrensverket rörande kartellbildning.