INRIKES Kemikalier som används för vattenrening kan inte levereras från Ryssland på grund av sanktionerna.

Inför hösten hotas Sverige av brist på kemikalier som används för rening av vatten. Detta på grund av dels kriget i Ukraina, och dels på grund av sanktionerna mot Ryssland. Även Vitryssland ska vara en exportör, men landet blev föremål för sanktioner efter att Ryssland nyttjat dess territorium för att invadera Ukraina.

— Väldigt mycket är leveranser i sista stund. Det är ingen egentligen som sitter på lager, säger Pär Dalhielm, VD på Svenskt Vatten, till TT.

Som det ser ut nu finns tillgång till vattenreningskemikalier under sommaren, därefter behöver man säkra nya avtal.

— Det vill ju till att man hittar nya kontrakt och säkrar leveranskedjor, så att man vet att man har långtidsförutsättningar att leverera. Och där är man inte riktigt än, säger Dalhielm.

De leverantörer som tros kunna leverera i framtiden är baserade i Nordamerika. Men om brist skulle uppstå finns en prioriteringsordning där dricksvattenproduktion är överst, följt av avloppsrening och sist reningsverk som släpper ut i känsliga vattenområden.

På grund av den hotande bristen har Kemikalieinspektionen genomfört en utredning man överlämnat till regeringen, innehållandes förslag om bland annat tre månaders beredskapslager.