INRIKES På grund av en bränsleskada tvingas Oskarshamn 3 att stänga ned tillfälligt. Detta gör Sverige ännu mer beroende av importerad el, mitt under den pågående elkrisen.

Sveriges största kärnreaktor Oskarshamn 3 (O3) är sedan dess utbyggnad 2012 landets främsta elproducent och skapar årligen 1450 MW, vilket är mer effekt än vad de två nedlagda reaktorerna O1 och O2 gjorde tillsammans.

Reaktorn stängs regelbundet ned för planerat underhåll, men nu tvingas man stänga ned den oplanerat på grund av en bränsleskada, rapporterar SVT.

Man hade tänkt vänta med att reparera skadan till den årliga översynen i april, men har fått flytta reparationen till den 19 februari. Planen är nu att kärnreaktorn ska vara nedstängd i nio dagar till och med den 27 februari.

Enligt de olika beredskapsscenarier för bortfall av elproduktion som Svenska kraftnät sitter på är ett plötsligt bortfall av O3 de allra värsta. Detta sker också i en tid av skenande elpriser som slagit hårt mot både privatpersoner och företag i landet.

Sverige riskerar nu också att bli ännu mer beroende av importerad el från utlandet.

— Ja så är det. När stor elproduktion försvinner i södra Sverige och vi minskar överföringskapaciteten blir vi dubbelt mer importberoende, säger Patrik Svensson på Svenska Kraftnäts presstjänst till SVT.

Svenska kraftnät sitter nu och försöker att beräkna konsekvenserna av ett nio dagar långt driftstopp av O3, vilket bland annat beror på kyla och huruvida det blåser eller ej.