ELKRISEN Regeringens specificerade idag sitt gränslösa kreditlöfte från igår om ”hundratals miljarder” till elbolag och förklarar sig inte tro att garantin någonsin kommer att leda till några utbetalningar.

Regeringen har nu satt en övre gräns för det så kallade likviditetsstödet – en garanti till elproducenterna, vilken hädanefter som mest kommer att uppgå till 250 miljarder kronor.

— Det är vår bedömning att den volym vi avsätter är tillräcklig, kommenterade finansmarknadsminister Max Elger (S) på pressträffen efter dagens möte i det finansiella stabilitetsrådet.

Mötet idag motiverades med regeringens avisering igår av ”hundratals miljarder i kreditgarantier” till elbolagen med avsikt att parera en hotande finanskris.

— Passivitet i det här läget hade kunnat stå oss dyrt, menar finansminister Mikael Damberg (S) som på pressträffen betonade att den europeiska energimarknaden stått illa rustad för den senaste tidens svajiga marknad med drastiska svängningar av priskurvan.

— Nu bygger vi nästa skyddsvall genom att ställa ut garantier till elproducenterna, sade han och påpekade att Tyskland redan har infört ett liknande system, medan en diskussion om det pågår i Finland. Regeringen ser det som mindre troligt att garantierna kommer att resultera i faktiska transaktioner:

— Vi bedömer att den risken är mycket liten. De här elbolagen har i dagsläget en sund affär. Men de har svårt att säkra den likviditet som krävs”, sade finansmarknadsminister Max Elger på söndagens pressträff.