USA Under måndagen gav Vita huset besked om att USA står inför en energikris som både hotar ”nationell säkerhet” och ”livskvalitén” för amerikaner. Enligt president Biden är krisen Rysslands och påstådda klimatförändringars fel.

Det var under måndagen som USA:s president Joe Biden deklarerade att landet står inför en omfattande energikris. På Vita husets hemsida kan man läsa:

Flera faktorer hotar USA:s möjlighet att förse tillräckligt med genererad elektricitet för att möta den förväntade konsumentefterfrågan. Dessa faktorer inkluderar störningar i energimarknaden orsakade av Rysslands invasion av Ukraina och extrema väderhändelser som förvärrats av klimatförändringar.

Biden tänker möta hotet om energikris med att åkalla Försvarsproduktionslagen (Defense Production Act) som stiftades 1950 under Koreakriget, med syfte att kunna beordra den amerikanska industrin att mobilisera.

Biden använder nu lagen för att beordra produktion av ”rena” kraftverk, såsom sol- och vindkraftverk, som är betydligt mer ineffektiva lösningar jämfört med exempelvis kärnkraft.