LÖGNPRESSEN. Den alltmer krisande mainstreammedian ska nu räddas med skattepengar. ”Krisen har försvårat mediernas finansiering”, hävdar rastafariministern Amanda Lind (MP).

Sveriges kultur- och demokratiminister, även känd som rastafariministern, Amanda Lind (MP) ska rädda lögnpressen med hundratals miljoner skattekronor. Foto: News Øresund/Johan Wessman (CC BY 3.0).

Den alltmer krisande mainstreammedian ska nu räddas med hjälp av skattepengar, enligt ett beslut av Sveriges regering. Till ändamålet har man avsatt inte mindre än 200 miljoner kronor, som finns med i vårbudget trots coronakrisen, rapporterar TT.

Enligt kultur- och demokratiministern Amanda Lind (MP) är efterfrågan på nyheter större än någonsin. Att lögnpressen trots detta behöver ett så stort tillskott av skattepengar skyller hon på ”krisen” – troligtvis coronakrisen.

150 av de 200 miljoner ska ges i form av ett ett tillfälligt nytt distributionsstöd under tre månader, som omfattar samtliga tryckta tidningar,

— Det stödet omfattar fler tidningar än vad driftsstödet gör. Till exempel omfattas även gratistidningar, säger Lind.

Det innebär samtidigt att webbtidningar, såsom majoriteten av all systemkritisk och alternativ media, blir utan.

Resterande 50 miljoner ska gå till områden med svag eller obefintlig journalistisk bevakning.

— Mångfald av medier i hela landet är centralt i vår demokrati, påstår rastafariministern Lind.

I verkligheten har den judiska mediekoncernen Bonnier snart köpt upp all lokalmedia i landet.

Dessutom ska regeringen med hjälp av sina stödpartier C och L införa tillfälliga regelförändringar i presstödet.

Bland annat innebär dessa förändringar att tidningar med presstöd ska kunna plocka ut skattepengarna i förhand för innevarande år. Dessutom slopas det tidigare kravet på att innehållet i en tidning till minst 55 procent ska utgöra redaktionellt material – med andra ord texter som man själv faktiskt har producerat.

Detta innebär att tidningar kan få presstöd trots att man uteslutande publicerar material som redan publicerats i andra tidningar.


  • Publicerad:
    2020-04-03 22:00