MEDIA. Regeringen håller just nu på att se över presstödsreglerna och utredarna menar att tidningar som står för ”journalistisk kvalitet” bör få mer pengar än andra tidningar och att bara de tidningar som har en ”respekt för demokratiska idéer” bör ha rätt till presstöd.

Regeringen vill ändra om i presstödsreglerna och syftet verkar vara att ytterligare likrikta medielandskapet i Sverige.

En utredning pågår för att komma med förslag till regeringen om hur svensk media ska överleva. I ett delbetänkande som lämnades in nyligen menar utredarna att det finns en stor risk att alla papperstidningar i Sverige snart kommer dö ut då svenska folket inte längre är intresserade av att läsa politiskt korrekta papperstidningar. Tidningen Journalisten.se skriver:

Utredarna bedömer att nedmonteringen av papperstidningarna inleds inom fem till tio år, och i ett scenario lägger Aftonbladet ned print redan 2017, och Expressen 2023. I tre av fyra uppmålade framtidsscenarier som är hämtade från en nederländsk studie går den traditionella journalistiken kvävningsdöden till mötes.

Vad som redan nu verkar vara bestämt är att utredarna, som ska presentera ett slutgiltigt förslag till regeringen i april 2016, har beslutat att förespråka att en nämnd med ”branschföreträdare” och representanter från allmänheten ska avgöra den journalistiska kvalitén på de tidningar som ansöker om presstöd och att den bedömningen ska ligga till grund för vilka tidningar som får mest stöd.

Vidare tänker utredarna föreslå en ”bestämmelse om respekt för demokratiska idéer som en grundläggande förutsättning” för att få del av ett statligt stöd. Alltså kommer tidningar som klassas som ”odemokratiska” att förlora rätten till presstöd, vilket antagligen riskerar att användas mot invandringskritiska tidningar som Nya Tider.

Källa:
Novak öppnar för kvalitetskrav för presstöd


  • Publicerad:
    2015-11-07 17:15