GÖTEBORG. 100 personer samlades under torsdagskvällen för att visa sitt missnöje mot åsiktsfrihet. Deltagarna hade satt blå tejp för sina munnar och bildade en ”mänsklig kedja”. Utspelet är en protest mot den alternativa tidningen Nya Tiders närvaro vid Bokmässan i Göteborg. Årets tema för Bokmässan är yttrandefrihet.

Protest mot alternativ media på Bokmässa med yttrandefrihet som tema.

Det var under torsdagskvällen som en grupp bestående av 100 personer hade bestämt sig för att visa sitt missnöje mot åsiktsfrihet. Med blå tejp över sina munnar bildade de en ”mänsklig kedja”. Utspelet uppges vara en protest mot att den alternativa tidningen Nya Tider tillåts närvara vid Bokmässan i Göteborg.

Gunnar Ardelius är Författarförbundets ordförande och han var en drivande kraft då förbundet 2015 slöt ett sammarbetsavtal med Bonnierförlagen gällande bland annat grundvillkor, policy kring författarmedverkan i marknadsföring samt royaltyvillkor. Ardelius hävdar nu att Nya Tiders närvaro på Bokmässan är ett hot mot den ”mångfald” som finns bland förbundets medlemmar. Han säger vidare att en tredjedel av medlemmarna ska ha utsatts för ”hot och hat” och att detta enligt honom kan kopplas till ”högerextremt håll”.

— Bokmässan är ett kommersiellt arrangemang och det är deras val vilka de ska bjuda in. Men vi visar vad vi tycker om det med den här manifestationen, säger Gunnar Ardelius som svar på frågan om Nya Tider borde få ställa ut på mässan.

Att det finns krafter som vill förbjuda det alternativa mediet Nya Tider att närvara vid Bokmässan förefaller kontraproduktivt då själva temat för årets upplaga av ”Nordens största kulturevenemang” är yttrandefrihet.

Källor:
Protest mot Nya Tider på bokmässan
Bokmässan
Nytt avtal mellan Bonnierförlagen och Sveriges Författarförbund


  • Publicerad:
    2016-09-23 13:40