SVERIGE. Enligt en ny rapport från Myndigheten för press, radio och tv har teknikutvecklingen banat väg för att mediekonsumtionen blir mer personligt anpassad. När befolkningen kan bestämma själva över sitt medieanvändande väljer många att överge traditionell media.

Dagens mediekonsumtion har förändrats i takt med den teknik- och digitaliseringsutveckling som sker. Enligt en nypublicerad rapport från Myndigheten för press, radio och tv har mediekonsumtionen blivit mer personligt anpassad. Detta har fått till följd att många väljer bort traditionell media.

Undersökningen visar också att användandet av ”smarta” telefoner möjliggör att man själv styr över när, var och hur man använder sig av medier. Sett till den äldre gruppen av svenskar så nyttjas fortfarande tradionell media till viss del. Vad gäller den yngre delen av befolkningen syns dock en tydlig utveckling där traditionella medier överges till fördel för att läsa nyheter, ta del av ”sociala” medier och lyssna på musik online.

En övergripande förklaring till denna förändring inom mediekonsumtionen är möjligheten att ständigt vara uppkopplad via ”smarta” telefoner och surfplattor. En stor förlorare i det hela är traditionella papperstidningar som tvingas lägga ner till följd av en kraftig minskning av prenumeranter.

Nordfront har tidigare rapporterat om hur alternativa medier allt mer knappar in på gammelmedia och hur befolkningens möjlighet att inhämta information från flera olika källor ses som ”bekymmersamt” av förespråkare som motsätter sig sann åsikts- och yttrandefrihet.

Källa:
Ny rapport om mediekonsumtion


  • Publicerad:
    2016-10-01 12:05