ALTERNATIVMEDIA. Det finns gott om alternativ media idag och även om det ibland framställs som en enhetlig rörelse är det uppenbart att inte alla har precis samma agenda. Nordfront återpublicerar här en artikel i ämnet av Tobias Lindberg på Informationskriget.

gavin

Alternativmediaprofilen Gavin McInnes är oklar i den avgörande rasfrågan.

I ett intressant filmklipp visar alternativmediaprofilen Gavin McInnes tydligt vari bristerna i hans sätt att tänka ligger, då han menar att det enda som är viktigt att skydda är den västerländska kulturen, inte de europeiska folken i sig. Tyvärr är han långt ifrån den enda inom alternativmedia som tänker så.

Se klippet i fråga nedan:

Gavin McInnes, som bland annat är känd för att han brukar vara med i The Rebel Media och för den egna The Gavin McInnes Show, pressades under samtalet med Emily Youcis att erkänna att han inte tycker att västvärldens folk var det viktigaste att bevara. Istället var det vår kultur och de västerländska värderingarna som skulle säkras. Detta avslöjades bland annat då Youcis utan framgång försökte få honom att upprepa David Lanes ”fjorton ord” om att vi måste säkra existensen för vårt folk och en framtid för vita barn.

Trots att McInnes och andra inom de alternativa medierna gör mycket som är bra så är det viktigt att så många som möjligt förstår att han har fel i att det bara skulle vara kulturen som är viktig att bevara. Det räcker inte med att bara att slå vakt om vår västerländska kultur eftersom kulturen aldrig kommer att kunna bestå om det folk som har skapat kulturen blir en svag minoritet. När trycket från andra folkgrupper med andra kulturer och idéer blir för starkt så slutar det alltid med att den ledande kulturen kollapsar.

Den som går runt och tror att allt kommer att fortsätta att vara bra om vi bara lyckas integrera eller assimilera alla ”nyanlända” tillräckligt bra lurar bara sig själv. Så fungerar det inte. Visst är det så att de som inledningsvis invandrar i ett samhälle kan integreras eller assimileras rätt bra, detta eftersom de är få till antalet samtidigt som den etniska ursprungsbefolkningen är många. Men ju fler som invandrar desto sämre blir integrationen eller assimileringen och när andelen invandrare har nått upp till en viss nivå så upphör den helt och hållet.

Blir ett annat folk dominerande i ett område så ändras kulturen. Det är ett faktum som har bekräftats många gånger under historien. Folk och kultur hör alltid samman.

Enskilda individer kan alltid skilja sig från det folk de kommer ifrån, de kan vara och tycka annorlunda än populationen i helhet, men ett helt folk kan inte ändras på detta sätt bara genom att de flyttar till ett nytt område. Ett helt folk förändras väldigt långsamt och det är därför man aldrig kan flytta in stora mängder av människor från andra folkgrupper in i ett område och tro att de kommer att förändra sig.

Detta är problemet med personer som McInnes och medier som till exempel Rebel Media. De erkänner inte att folket i sig är viktigt, att rasen är viktig. De förstår inte ett enkelt faktum: om folket bevaras så fortlever kulturen.

Samma problem återfinns även hos medier som Infowars, Breitbart, Avpixlat, Fria tider, Ingrid & Conrad och politiska partier som UKIP, Front National och Sverigedemokraterna. Samtidigt som de på olika sätt gör många bra saker missar de mer eller mindre helt när det kommer till synen på folket.

Viss alternativmedia har som bäst en väldigt suspekt agenda.

Viss alternativmedia har som bäst en väldigt suspekt agenda.

För de läsare som reagerade på att jag använde ordet ”ras” så vill jag bara säga att om man inte vill använda detta i våra dagar så kontroversiella ord så går det alltid att säga folkgrupp eller etnisk grupp istället, eftersom detta faktiskt är precis samma sak. I teorin framställs det annorlunda men i praktiken är det samma sak.

Innan slutet på andra världskriget använde alla, såväl forskare som politiker, ordet ”ras” men från början av femtiotalet och framåt blev ordet efter påtryckningar från framförallt Förenta nationerna (FN) successivt allt mindre accepterat och istället rekommenderades användandet av orden folkgrupp eller etnisk grupp. Detta gjordes inte för att det enligt vetenskapen inte fanns generella skillnader när man tittade på olika raser av arten människa på populationsnivå, utan för att det inte ansågs önskvärt att tala om raser när det gällde människor.

Förutom att McInnes inte förstår vilken betydelse folket har för hur en kultur ser ut så visade han även att han totalt saknade förståelse för problemen med sionismen och judarnas oproportionerligt stora inflytande på de europeiska folkens angelägenheter. Det borde vara uppenbart för alla att det inte är hållbart att tillåta en grupp som inte ser sig som en del av den övriga befolkningen, utan som ser sig som en egen grupp med en egen historia och egna intressen, att ha allt för mycket makt över ett samhälle. Så är det nämligen generellt när det gäller judarna som grupp, men ändå ser inte McInnes och väldigt många andra inom de alternativa medierna detta som ett problem.

Publicerades ursprungligen på Informationskriget.se


  • Publicerad:
    2016-11-07 17:40