SVERIGE. Yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar i en ny artikel presstödet och det pågående arbetet med att förändra reglerna kring presstödet.

Det är i Expressen som yttrandefrihetsexperten Nils Funcke kritiserar presstödet. Han skriver att genom presstödet har Sverige inte en ”statsdirigerad nyhetsförmedling men ett statsstyrt medielandskap”. Vidare menar han att presstödet är oförenligt med den svenska grundlagen:

Presstödet strider mot den så kallade etableringsfriheten i tryckfrihetsförordningen. Bestämmelsen innebär att staten och allmänna organ inte negativt får särbehandla vissa medier på grund av deras innehåll eller inriktning. Även positiva åtgärder får samma snedvridande effekt. Undantaget har varit och bör vara public service. Men där har ägaren, staten, ett ansvar att sätta ramar som tar hänsyn till övriga mediers möjlighet att överleva.

Presstödet är dött och borde dödsförklaras. Men liket rör sig.

Funcke är också kritisk till kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, med bakgrund i Afrika och barnprogramsbranschen, som nu vill ändra om i presstödsreglerna och skapa ”nya mediepolitiska verktyg” som ska främja journalistisk ”mångfald, allsidig nyhetsförmedling, kvalitet och fördjupning” samt ”lokalt nyhetsmaterial”. Funcke frågar sig hur detta skulle fungera i praktiken:

Men hur ska skillnaden mellan ytlighet och fördjupning, mellan kvalitet och strunt inom journalistiken definieras? Och var ska gränsen för vad som överhuvudtaget ska få kallas journalistik dras i dagens mediesamhälle? Och menar regeringen allvar med att lättviktigt material inte ska subventioneras med statliga pengar torde Public Serviceföretagen avlövas en del av sitt anslag.

Att ge sig ut på detta gungfly av normbildning vid utformningen av ett statligt stöd är direkt olämpligt när det gäller den fria åsiktsbildningen.

Vidare skriver Funcke att det här kan leda vidare till att bara tidningar som är ”demokratiskt sinnade eller verkar för jämställdhet” får presstöd, något som skulle kunna tänkas drabba framför allt Nya Tider. Funcke menar att det hade varit fel att göra skillnad på medier på det sättet:

Regeringen och ytterst riksdagen bör utforma åtgärder som gagnar den fria åsiktsbildningen oavsett form och innehåll. Det bör inte göras någon skillnad mellan webbtidningar, dagstidningar, böcker, etermedierna och tidskrifter. Alla selektiva stöd bör avskaffas utom det syftar till att underlätta för personer med funktionsnedsättningar. På motsvarande sätt bör pålagor som moms och skatt likställas.

Avslutningsvis skriver Funcke att ett effektivare sätt att skapa en fri media på än dagens presstöd hade varit att sänka sociala utgifter för alla tidningar med utgivningsbevis – inklusive webbtidningar som Nordfront – vilket skulle göra det billigare att anställa journalister för alla medier.

Källa:
Risk för statsstyrt medielandskap


  • Publicerad:
    2015-03-20 18:45