INRIKES. I Ekots lördagsintervju tar kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) avstånd från förslag om ett så kallat demokratikriterium för erhållande av presstöd. Hon motsätter sig även förslag om organisationsförbud och censur av internet för att ”stoppa terrorism”.

Den miljöpartistiske kulturministern Alice Bah Kuhnke tar i Ekots lördagsintervju avstånd från det förslag om ett så kallat ”demokratikriterium” presstödsutredningen lade fram. Ett sådant kriterium skulle ha ställt villkor om att en tidning ska ta ställning för ”alla människors lika värde” för att kunna erhålla presstöd, vilket skulle ha stoppat stödet till exempelvis Nya Tider. Enligt Kuhnke skulle ett sådant kriterium öppna för godtycke och politisk styrning.

I intervjun behandlas även frågan om huruvida Nordiska motståndsrörelsen borde få komma till Almedalen eller inte. Kuhnkes ståndpunkt är att oliktänkande ska få närvara på liknande evenemang men att de ska bekämpas med ”demokratiska metoder” och genom att bemöta dem med sådant de avskyr, till exempel  ”konst, perspektiv och öppna gränser”.

Även ämnet internetcensur och hur man stoppar så kallade ”falska nyheter” togs upp i intervjun. Efter att Storbritanniens premiärminister Theresa May fört fram förslag om att censurera internet för att ”stoppa terror” har ämnet återigen blivit aktuellt men kulturministern tar i lördagsintervjun avstånd från sådana förslag och menar istället att man måste kunna bekämpa terror utan att censurera internet. På frågan om hur man bör agera för att stoppa ”falska nyheter” svarar Kuhnke att det inte kommer att införas någon lagstiftning för att stoppa alternativa medier. Istället ska gummiparagrafen hets mot folkgrupp användas där den kan tillämpas, samtidigt som den ska ”moderniseras”.

Källa:
Hur vill du lösa mediekrisen, Alice Bah Kuhnke (MP)?


  • Publicerad:
    2017-06-11 07:00