VÄNSTERTRÄSKET. Det mikroskopiska extremistpartiet Sveriges kommunistiska parti (SKP) anklagar nu Kommunistiska partiet (KP) för att omöjliggöra en större enhet på kommunistfronten på grund av KP:s ”högerpopulism” och ”reaktionär högerretorik”.

I ett uttalande skriver partistyrelsen för Sveriges kommunistiska parti att ett enande med Kommunistiska partiet idag skulle leda till ”splittring och förlamning av den kommunistiska rörelsen och skulle aktivt förhindra utvecklingen av det revolutionära klassmedvetandet hos arbetarklassen”.

Orsaken sägs vara KP:s ideologiska utveckling mot ”en allt öppnare högerpopulism och – opportunism”. Det är framför allt i frågan kring mångkulturen och massinvandringen som de två ytterlighetspartierna har hamnat i gräl med varandra.

SKP:s partistyrelse skriver:

”I dessa frågor har KP intagit en reaktionär position, där de förespråkar utvisning av människor som fått avslag på sina asylansökningar (man utgår från att de bedömningar Migrationsverket gjort är korrekta). Det visar man bland annat i hur man skriver om terrordådet på Drottninggatan i Stockholm förra året.”

Det åsyftade inlägget är Robert Mathiassons (KP) yttrande förra året:

”Terrorattacker från enskilda fanatiker är svåra för ett samhälle att skydda sig mot, men just attacken den 7 april kunde ha förhindrats. Därför att den misstänkte terroristen inte borde ha varit i landet. Det fanns ett utvisningsbeslut och efter att 39-åringen nekades asyl och uppehållstillstånd borde han ha förpassats ut ur landet.”

Ett annat inlägg som fått SKP att tala om högerpopulism hos KP är följande ord ur en ledare i tidningen Proletären:

”Det var med fötterna i upplysningstraditionen som arbetarrörelsen en gång i tiden var motståndare till idén om mångkultur då man menade att det riskerar att skapa onödiga motsättningar.”

En annan besläktad fråga som höjt blodtrycket hos SKP:s partistyrelse är arbetskraftsinvandringen:

”I frågan om arbetskraftsimporten kan man läsa utspel från KP:s mest reaktionära avdelningar i södra och västra Sverige om hur man måste förbjuda arbetskraftsimporten så länge det finns svenska arbetare som är arbetslösa.”

SKP förordar istället en extrem internationalistisk marxism med vidöppna gränser och anmesti för alla illegala flyktingar, och avslutar sitt offentliga uttalande med orden:

”På grundval av ovanstående har partistyrelsen i Sveriges Kommunistiska Parti beslutat att frysa allt direkt samarbete med Kommunistiska Partiet. Deras högersväng i grundläggande ideologiska frågor … gör allt samarbete omöjligt.”

Redaktionen kan bara konstatera att för uppriktiga arbetare finns idag ett mycket seriösare alternativ till den folkfientliga sandlådevänstern: Nordiska motståndsrörelsen är det verkliga arbetarpartiet med en politik för folkgemenskap och mot splittring.

Källa:
UTTALANDE ANGÅENDE SVERIGES KOMMUNISTISKA PARTI OCH KOMMUNISTISKA PARTIET


  • Publicerad:
    2018-09-03 13:00