INSÄNDARE. Oscar Andersson har skrivit en insändare där han resonerar kring uppseendeväckande statistik om tyska vänsterextremister som avslöjar en hel del om livsstilen bakom ”det goda hatet”.

Trots att kapitalets hejdukar inom den så kallade autonoma vänstern försöker ge sken av att vara arbetarklass som ”växte upp i trappuppgångar” så är verkligheten ofta en helt annan.

Jag är en vän av statistik och ordning så den här insändaren kommer att handla mycket om statistik och siffror, vilket i vissa ögon kan vara och verka tråkigt. Det är dock nödvändigt ibland för att få en klarare bild av verkligheten. Den här handlar om mina och förhoppningsvis också dina politiska motståndare, deras verksamhet och deras hyckleri.

En kartläggning av extremvänstern utförd av Federala myndigheten för bevarandet av konstitutionen i Tyskland visar att hela 92 procent av dessa bor hemma hos sina föräldrar, 33 procent är arbetslösa och vardagen för dessa individer kantas av motdemonstrationer, förberedelser inför dessa och annan kriminell verksamhet.

84 procent av de som arresterades för politiskt motiverade illdåd var män, en klar majoritet var mellan 18 och 29 år och av attacker mot enskilda individer var fyra av fem riktade mot poliser.

Kartläggningen avslöjade även att 873 misstänkta utreddes av myndigheter mellan 2003 och 2013 och mer än hälften av arresteringarna gjordes i Berlindistrikten Friedrichshain, Kreuzberg och Mitte, oftast vid demonstrationer.

I femton procent av fallen var offren ”högerextremister” och mellan 2009 och 2013 planerade vänsterextrema lönnmördare att begå elva mord.

Detta visar på ett globalt fenomen när det kommer till extremvänstern, nämligen att det ofta är unga män med rika föräldrar som bor hemma, saknar sysselsättning dagtid och har därför tid och ork att planera illdåd medan gemene man måste arbeta för sitt uppehälle samt att denna grupp ofta motdemonstrerar istället för att ha en egen politisk plattform trots allt tal om jämlikhet, feminism och kampen mot den ”fruktansvärda fascismen”.

Denna grupp är med andra ord en hycklande skara dysfunktionella individer som utgör ett hot mot både enskilda individer och yttrandefriheten genom sin ”revolutionära kamp”.

Ska vi stillatigande acceptera detta eller ska vi kämpa för ett bättre samhälle utan hyckleri? Valet är ditt men jag har i alla fall sedan länge valt att kämpa för en förändring och för ett enat, fritt nationalsocialistiskt Norden!

/Oscar Andersson


  • Publicerad:
    2017-02-21 08:00