MOTSTÅNDSRÖRELSEN. De senaste dagarna har det skickats ut ett dokument runtom i Skåne som innehåller grova felaktigheter och lögner om Nordiska motståndsrörelsen. Mottagare har varit grannar och familjemedlemmar till aktivister och partimedlemmar. Föga förvånande står AFA Malmö som avsändare.

I dokumentet där de redan offentliga aktivisterna och partimedlemmarna pekas ut med namn, adress och foto försöker kapitalets knähundar, Antifascistisk aktion (AFA), utmåla Motståndsrörelsen som en samling ljusskygga våldsverkare. De skriver bland annat att:

NMR anordnar aktiviteter så som flygbladsutdelningar och infomöten för rekrytering av mestadels unga män och det har förekommit attacker mot oliktänkande som inte vill ta emot deras propaganda. Nyligen i Finland avled en ung man till följd av skadorna från våldet som en av NMR:s aktivister åsamkat honom i samband med en sådan här aktivitet.

Likt lögnpressen skriver AFA att Motståndsrörelsen bär ansvarat för att Jimi Joonas Karttunen dog en vecka efter händelsen i Helsingfors. Det ska tilläggas att Karttunen var narkoman och att han mest troligt dog av en överdos. Motståndsrörelsens ledare Simon Lindberg har kommenterat händelsen i ett uttalande som går att läsa här.

För att visa dessa lögnare att vi inte räds dem och att vi står upp för våra åsikter kommer det i dagarna att delas ut flygblad i medlemmarnas närområde där läsaren uppmanas att ta kontakt med Motståndsrörelsens lokala företrädare eller besöka Nordfront om de har frågor eller funderingar kring organisationen.


  • Publicerad:
    2016-12-15 21:20