Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Finska Polisstyrelsens beslut: Vill förbjuda Motståndsrörelsen

Av Redaktionen, 2016-12-23
redaktionen@nordfront.se

MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Efter höstens diskussioner inom det finska etablissemanget om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen har nu den finska Polisstyrelsen efter en utredning beslutat att gå vidare i ärendet och väcka talan om att ”lägga ned” Motståndsrörelsens verksamhet.

censur

Det var framförallt efter narkomanen Jimi Karttunens död, som etablissemanget har försökt skylla på Motståndsrörelsen i allmänhet och aktivisten Jesse Torniainen i synnerhet, som det bland den finska makteliten höjdes röster om att förbjuda Motståndsrörelsen.

Till och med Finlands statsminister Juha Sipilä har uttryckt att han är beredd att förbjuda Motståndsrörelsen och inför den frihetsmarsch som Motståndsrörelsen anordnade den 6 december hävdade den finska Diskrimineringsombudsmannen (DO) att Motståndsrörelsen ej borde få tillåtelse att demonstrera och att yttrande- och mötesfriheten inte gäller de som vill ”kränka andra människors rättigheter”.

Mot bakgrund av detta inleddes under hösten en utredning vid finska Polisstyrelsen som skulle ta reda på ifall det är möjligt att genomföra ett organisationsförbud. Denna utredning är nu klar och därför har Polisstyrelsen meddelat att de ämnar väcka talan om att ”lägga ner” Motståndsrörelsens verksamhet.

Polisöverdirektör Seppo Kolehmainen menar att det inte spelar någon roll att Motståndsrörelsen inte är någon registrerad förening eftersom organisationen ”verkar i enlighet med en förening och har ideologiska mål och etablerade verksamhetsformer” samt att ”i Finland finns inget utrymme för våldsamma och rasistiska organisationer”. I ett pressmeddelande går det också att läsa:

Vi anser att Nordiska motståndsrörelsens verksamhet väsentligt bryter mot lagen och mot god sed, och att det därför är motiverat att väcka talan.

Tidigare i veckan uttalade professorn i civilrätt Heikki Halila att möjligheterna att förbjuda Motståndsrörelsen har ”underskattats i offentligheten”. Halila hänvisade till samma lagparagraf som Polisstyrelsen om att en förening kan upplösas om dess verksamhet ”väsentligt strider mot lag eller god sed”.

Professorn i straff- och processrätt Jussi Tapani var dock av en lite annan åsikt. Han menade att föreningsfriheten, såsom en grundläggande medborgerlig rättighet, väger tungt mot ett eventuellt behov av att förbjuda en specifik organisation.

Bristen på motsvarande fall i samtiden kan också försvåra processen enligt Tapani. Det enda exemplet i nutid som kan jämföras var när en åklagare under förra året yrkade på att förbjuda motorcykelklubben Cannonball MC. I det fallet ansåg tingsrätten att föreningsfriheten vägde tyngre och förkastade yrkandet.

På 70-talet förbjöd det finska inrikesministeriet några mindre organisationer som leddes av Pekka Siitoin och som kallade sig för nationalsocialistiska. Motiveringen var då att organisationerna skulle strida mot den så kallade Parisfreden.

Källor:
Professor: Inte alls så svårt att upplösa Nordiska motståndsrörelsen
Polisstyrelsen vill förbjuda Finska motståndsrörelsen
Polisstyrelsen väcker talan mot Finska motståndsrörelsen


  • Publicerad:
    2016-12-23 00:10