FINLAND. Den finska Polisstyrelsen vill som bekant förbjuda Motståndsrörelsen i Finland. På tisdag inleddes rättegången och Vastarinta publicerade följande text dagen därpå.

Motståndsrörelsen i Finland hotas av ett förbud av systemet. Nu har de inledande förhandlingarna börjat.

På tisdagen hölls den förberedande sessionen gällande förbudet av Motståndsrörelsen i Finland. Under sessionen gick man igenom ”bevisen” som man kommer att använda sig av i den egentliga rättegången i slutet av oktober.

Polisstyrelsen vill förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland, eftersom organisationens verksamhet enligt polisen är ”mot lag och god sed”. I verkligheten är Polisstyrelsens avsikt uppenbart politiska: Även i åtalet konstateras det att nationalsocialister inte åtnjuter yttrandefrihet. Åtalet, som lämnades in i mars, går att läsas i sin helhet HÄR.

Tisdagen handlade i stort sett om ifall det på organisationens hemsida skrivits saker som kan ha sårat Polisstyrelsens känslor. Fastän vi aldrig någonsin blivit dömda för en enda artikel på hemsidan, så är våra texter tydligen så farliga att hela organisationen därför måste upplösas. I åtalet konstateras det också att texternas innehåll i sig inte är olagliga. Dock kan man uppenbarligen inte skriva om vissa frågor utifrån en aspekt som inte godkänts av Polisstyrelsen – annars hamnar man i rätten. Därtill har Polisstyrelsen överdrivit i sina texttolkningar och ljuger om innehållet i sitt åtal. Detta torde få var och en att fundera över varför man egentligen vill förbjuda Motståndsrörelsen.

LÄS ÄVEN: Finska Polisstyrelsen: Yttrandefrihet gäller inte nationalsocialister

Polisstyrelsens advokat Markku Fredman, som bland annat är känd för att ha varit med om att grunda Suomen Pakolaisneuvonta ry (Flyktingrådgivning) och för att ha varit dess första ordförande, konstaterade dock vid dagens slut att texternas innehåll inte nödvändigtvist är skäl nog att förbjuda organisationen. Huvudskälet skulle istället vara de konfrontationer som skett i samband med våra tillställningar – som till och med säkerhetspolisen beskrivit som ”spontana reaktioner”.

I åtalet tar man upp slagsmål som inte ens ägt rum på organisationens tillställningar och som inte har att göra med organisationens verksamhet på något annat vis än att media kopplat ihop dem. Till listan har man också lagt till ett slumpmässigt krogslagsmål där en av organisationens medlemmar deltog, som om detta vore ett bevis för organisationens officiella verksamhetskultur.

LÄS ÄVEN: ”Vi har en plan B, en plan C och en plan D”

De enda skärmytslingar som ägt rum i samband med våra manifestationer och som har lett till rättsliga påföljder och lagakraftägande dom, är slagsmålet i Uleåborg 2011 samt majaktivismen i Björneborg 2014. I båda fallen blev det bara böter, och ingen fick nämnvärda fysiska skador. I Finland finns det organisationer med medlemmar som har fått långa fängelsestraff för exempelvis organiserad droghandel, våldtäkter och mord. Polisstyrelsen har dock aldrig ens försökt att förbjuda dessa organisationer.

Ifall Motståndsrörelsen förbjuds så kommer det att vara en tydlig signal åt många håll: I Finland är det tillåtet med organiserad kriminalitet, men nationalistisk opposition förbjuder man. Det finns yttrandefrihet i Finland – dock bara på pappret, eftersom ”yttrandefriheten” endast gäller de som skriver under på de politiska värderingar som makthavarna har. Polisen har blivit en simpel intressegrupp för globalisterna.

LÄS ÄVEN: Är polisen vår vän?

Den egentliga förbudsrättegången kommer att hållas i slutet av oktober. Alla nationalister borde vara oroade över yttrandefrihetens tillstånd i Finland i nuläget, med tanke på att ett eventuellt förbud även kommer att påverka andra nationalistiska aktörer och grupper i framtiden; ett förbud av Motståndsrörelsen är bara början på en mångkulturell och kulturmarxistisk polisstat.

Lördagen den 21 oktober kommer vi att anordna en demonstration för yttrandefrihet. Fortsätt att följa Kansallinen Vastarinta och Nordfront, då vi återkommer med mer information inom en snar framtid.

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-08-31 23:00