FINLAND. Polisen i Finland har inlett en förundersökning efter misstankar om att representanter från, den för tillfället förbjudna, finska grenen av Motståndsrörelsen ska ha publicerat material på Motståndsrörelsens finska nätsida.

Efter att Nordiska motståndsrörelsen blev förbjuden i Finland, då polisen menar att organisationen bryter mot ”god sed”, överklagade Motståndsrörelsen domen till högsta domstolen som accepterade överklagan men valde att förbjuda organisationens verksamhet fram tills att ärendet är avgjort.

Nu har polisen i Finland inlett en förundersökning efter misstankar om att Motståndsrörelsen fortfarande är aktiv i lande trots det tillfälliga förbudet. Polisen misstänker att ”representanter från föreningen” har publicerat material på Varstarinta, som är Nordiska motståndsrörelsens finska nättidning som innan organisationsförbudet togs över av finsktalande medlemmar som är bosatta i andra nordiska länder.

Enligt forskaren Tommi Kotonen på Jyväskyläs universitet finns det ”en handfull sådana personer” som har ”fortsatt med sin verksamhet”, rapporterat Svenska Yle.

Källor:
HS: Polisen misstänker att Nordiska motståndsrörelsen brutit mot verksamhetsförbud
Politietterforskning i Finland – Motstandsbevegelsen mistenkes å være aktiv


  • Publicerad:
    2019-05-16 22:40