MOTSTÅNDSRÖRELSEN. Åbo hovrätt har meddelat avslag på finska Polisstyrelsens begäran om ett tillfälligt verksamhetsförbud för Nordiska motståndsrörelsen. Beskedet innebär att Motståndsrörelsen officiellt kan fortsätta sin kamp som vanligt i Finland fram till hovrättens dom.

Det var den 30 november i fjol som Birkaland tingsrätt meddelade sitt skandalbesked om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen i Finland. Beslutet kom efter vad som liknande en skenrättegång, där Polisstyrelsen med vaga argument om ”god sed” hade yrkat på att organisationens verksamhet skulle avvecklas genom ett juridiskt tvång.

Inledningsvis rådde en viss förvirring ifall domen hade vunnit laga kraft, eller ifall den var overksam fram till Motståndsrörelsens överklagan hade prövats i högre instans. Polisstyrelsen valde dock att begära ett så kallat tillfälligt verksamhetsförbud, vilket skulle innebära att förbudet skulle vara verksamt trots att det inte hade avgjorts ännu.

Svenska yle skriver att hovrätten avslår Polisstyrelsens begäran med motiveringen att en oregistrerad förening inte kan beläggas med ett tillfälligt verksamhetsförbud.

Det återstår att se när Åbo hovrätt väljer att pröva Nordiska motståndsrörelsens överklagan av förbudsdomen.

Källa:
Nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen får fortsätta sin verksamhet tills vidare


  • Publicerad:
    2018-02-16 22:33