FINLAND. Med anledning av den kommande förbudsrättegången mot Motståndsrörelsen i Finland har Kansallinen Vastarinta publicerat den finska säkerhetspolisens expertutlåtande om organisationen, som kommer att användas som bevis i rättegången.

Den politiserade polisen i Finland vill förbjuda Motståndsrörelsens verksamhet eftersom den av polisen anses vara ”mot lagen och god sed”. Som för att understryka sin värdegrund har man till sin advokat utnämnt Markku Fredman, som har en bakgrund som aktiv mångkulturförespråkare.

I mars publicerade vi polisens åtal i artikeln ”Finska Polisstyrelsen: ”Yttrandefriheten gäller inte nationalsocialister, så att var och en som är intresserad av frågan själv kan läsa om och konstatera den kommande rättegångens politiska natur och yttrandefrihetsproblemet utan att behöva lita på massmedias rafflande sammanfattningar. Nu publicerar vi också säkerhetspolisens expertutlåtande som fanns med som bilaga till åtalet, och som kommer att användas som bevis i rättegången.

Utifrån säkerhetspolisens expertutlåtande är det lätt att förstå varför man vill förbjuda organisationen. Makthavarna upplever Motståndsrörelsen som ett reellt hot eftersom:

  • Organisationen har varit verksam länge (till skillnad från vad som är typiskt för ”extremistgrupper”)
  • Verksamheten är offentlig
  • Medlemsantalet växer sakta men konstant
  • Medlemmarna består av så kallat vanligt folk (är från medelklassen, har familj och är mer utbildade jämfört med många andra aktörer)
  • Organisationen är sett till ideologi och politiska mål exceptionellt radikal.

Vidare skriver finska säkerhetspolisen:

Ur ett europeisk perspektiv kan Motståndsrörelsen inte ses som typisk för organiserade nynazistiska organisationer. Oftast har denna typen av organisationer ingen klar politisk målsättning och i de fall då de har en politisk målsättning så tenderar de att polera bort förhärligandet av nationalsocialismen och Nazi-Tyskland från sin retorik och offentliga profil. NRM å andra sidan erkänner sig självt som öppet nationalsocialistisk och att de har som mål att uppnå ett nationalsocialistisk samhälle. Ideologiskt och politiskt sett är NRM ur ett europeiskt perspektiv en väldigt radikal organisation som klassificeras som högerextrem. Men sett till sitt agerande är NRM mer måttliga än genomsnittet, sett till mängden och typen av olaglig aktivitet som är legitimt förknippad med organisationen.

Finska säkerhetspolisen menar således att Motståndsrörelsens seriositet och politiska radikalism är vad som gör organisationen problematiskt och att den påstådda ”brottsligheten” är ”måttlig” i jämförelse med motsvarande organisationer i Europa.

Utlåtandet upprepar det som redan tidigare framkommit: Förbudet av Motståndsrörelsen har inte med brottslighet att göra, utan att makthavarna upplever organisationen som ett hot. Man ser att verksamheten har potential att växa och därmed kan påverka samhällsutvecklingen. Utlåtandet kan läsas i sin helhet (på finska) HÄR.

Nordiska Motståndsrörelsen kommer att anordna en demonstration för yttrandefrihet och mot det orwellska förbudet i Tammerfors den 21 oktober. Vi uppmanar alla nationellt sinnade att sluta upp!

Ursprungligen publicerad på Vastarinta.


  • Publicerad:
    2017-09-28 18:44