UTRIKES. Europeiska länder har i all hemlighet inrättat en hemlig underrättelsecentral vars verksamheten har pågått i ett år.

Chefen för den finska skyddspolisen Antti Pelttari har till Finska Notisbyrån erkänt existensen av en hemlig europeisk underrättelsecentral i en icke namngiven nederländsk stad. Centret ska enligt Pelttari ha till uppgift att ”effektivisera kampen mot terrorism och brottslighet”.

Enligt Pelttari är centralen inte en del av EU men utgörs av EU-medlemmar samt Norge och Schweiz. Vilka befogenheter de har och vad som innefattas i ”brottslighet” säger han inget om.

Hur stor organisationen är, exakt hur den finansieras och vad den har för budget framgår inte från Pelttaris uttalanden.

Källa:
Kampen mot terrorismen effektiveras – gemensam underrättelsecentral i Nederländerna


  • Publicerad:
    2018-01-15 06:00