YTTRANDEFRIHET. Ladda ned och sprid flygblad och skriv under namninsamlingen i denna kampanj för att Finska polisstyrelsen inte ska få förbjuda organisationen.

To read this article in English, click here.

Finska polisstyrelsen har lämnat in en talan till Birkalands tingsrätt om att förbjuda Nordiska motståndsrörelsen. Polisstyrelsen önskar inte kriminalisera denna civila politiska organisation på grund av att den uppmuntrat till brott eller för att människorna i den gjort något olagligt i egenskap av medlemmar, utan för att Motståndsrörelsen skulle gå emot ”god sed”, vilket innebär att man står i konflikt med ”tidens rätts- och moralbegrepp”.

Vem eller vilka bestämmer tidens rätts- och moralbegrepp? Enligt talan föreslås det exempelvis att det är mot god sed att ha som mål att lämna EU, att återbörda rasfrämlingar till sina hemländer och att förbjuda folkfientlig media.

Skriv under vår namninsamling för att inte förbjuda organisationen.

Även de som inte sympatiserar med Motståndsrörelsen borde vara oroade över polisens agerande. Ifall den politiserade finska Polisstyrelsen får sin vilja igenom så kan man i framtiden förbjuda alla politiska oppositionsgrupper för att de är ”mot god sed”, även om domstolen inte skulle anse dem vara kriminella organisationer. Går förbudet igenom i Finland finns det dessutom risk att vi får se liknande övergrepp på yttrandefriheten även i resten av Norden.

Här och nu startas en kampanj i Finland, Norge och Sverige för att upplysa allmänheten om hur demokraturen vill strypa yttrandefriheten. För om yttrandefriheten försvinner, vilka vägar finns då kvar att gå?

* Läs mer om fallet.
* Skriv under vår namninsamling för att inte förbjuda organisationen.
* Skriv ut egna kampanjflygblad för att distribuera på din ort.
* Stöd organisationen genom att skänka pengar som kan användas vid behov av juridisk hjälp:

Plusgiro: 38 59 01 – 4
Ange ”frihet” som meddelande på inbetalningen
Swish: 123 378 53 91
Ange ”frihet” som meddelande på inbetalningen
Paypal. Här kan du också skänka pengar via kredikort.


  • Publicerad:
    2017-04-15 20:00