PRESSFRIHET. I samband med att det är pressfriheten dag framförde FN:s specialrapportör om yttrandefrihet skarp kritik mot regeringar som demoniserar självständig och oppositionell media.

Den 3 maj uppmärksammas internationellt som pressfrihetens dag och i samband med detta så tog FN:s specialrapportör om yttrandefrihet, David Kaye, tillfället i akt att framföra sin oro över pressfrihetens tillstånd i världen.

Enligt Kaye måste regeringar ute i världen sluta med att demonisera media som är kritisk mot makten och säkerställa att dessa kan genomföra sitt arbete. Framförallt är det självständig och oppositionell media som han anser hotas av en ökat ägarkoncentration av media samt ”statlig dominans”. I sitt uttalande nämnde han även bloggare, twittrare och motsvarande medborgarjournalister som särskilt utsatta.

— Självständiga journalister överallt måste dras med medvetet missledande och bedrägliga berättelser (såsom ”fake news” och desinformation) och tvingas använda ständigt krympande resurser för att rätta berättelser och tillgodose tillgång till korrekt information. Journalistiskt arbete som en offentlig vakthund över regeringen har blivit ännu svårare, men samtidigt viktigare, i vår digitala tidsålder, sade Kaye.

FN-experten uppmanade även regeringar i världen att frige fängslade journalister och upphäva lagar som strider mot yttrandefrihetens principer. Han menade vidare att statlig övervakning av journalister och blockering av oppositionella hemsidor måste upphöra.

I Sverige utsätts medborgarjournalister ständigt för hets, trakasserier och uthängningar av stora mediebolag. Nyliga exempel på detta är Bechir Rabani från Megafonerna och Fabian Fjälling från Granskning Sverige. Båda har förföljts av framförallt den judiska mediekoncernen Bonnier.

För Nordfronts del satt nyligen vår nyhetsredaktör Martin Saxlind fängslad för ”brott” rörande journalistiskt arbete samt i egenskap av ansvarig utgivare för Nordfront.

Källa:
UN Special Rapporteur Urges Governments to End ’Demonization’ of Critical Media


  • Publicerad:
    2017-05-03 19:45