Dagens datum 24 april: Denna dag 1946 föddes den kanadensiske advokaten Douglas Christie som vigde sitt liv åt att försvara en förtryckt sanning. Christie är mest känd för sina korsförhör under Zündel-rättegången.

DHC2

Nämn den judiske historikern Raul Hilberg och massmedia kommer unisont säga ”världens främsta expert på förintelsen”. Nämn Rudolf Vrba och samma massmedia kommer beskriva honom som författare till ett av de viktigaste bevisen för att förintelsen ägt rum. Men vad man inte kommer vilja nämna är advokaten Douglas Christie, som i sina korsförhör med dessa två personer kunde visa att deras bevis varit lögner.

Douglas Christie föddes den 24 april 1946 på en gård i Winnipeg, Kanada. Redan vid 12 års ålder bestämde han sig för att bli jurist. Hans far hade noterat hur den unge Douglas kunde läsa komplicerade juridiska dokument men att han samtidigt tyckte om friska luften, och han frågade honom därför om han skulle bli bonde eller jurist. ”Jag svarade att om jag är jurist så kan jag ändå sedan bli bonde, men om jag är bonde så kan jag inte sedan bli jurist, så jag valde att bli jurist”, hade Christie svarat. 1970 utexaminerades Christie från den juridiska fakulteten vid University of British Columbia. Han hade då även skaffat sig utbildning inom statskunskap och filosofi.

Christies verksamhet som advokat kom att handla om att försvara andras rätt till yttrandefrihet. Större delen av detta arbete utfördes i rättssalen, men han talade även och skrev artiklar om vikten av yttrandefrihet och han var grundare till Canadian Free Speech League. Då han själv var av skotskt ursprung refererade han ofta till de skotska frihetskrigen där skottarna var beredda att offra sina liv för just friheten.

Christie ansåg att friheten var hotad av ett repressivt system. Den förtryckande staten – i form av stiftare av repressiva lagar – har dessutom ”i de allra flesta fall en välvilligt inställd massmedia som med sitt enorma inflytande kan i god tid före rättegången preparera allmänheten, inklusive en potentiell jury, för att uppnå det önskade resultatet”. Christie argumenterade under större delen av sitt liv konsekvent mot lagar som förtrycker det fria ordet och för individuell frihet. Han beskrev sitt val på följande sätt:

Staten har blivit mer och mer som George Orwells Big Brother. Den nya statens religion är föreskriven i lag och kommer att straffa alla kättare med böter eller fängelse eller straffskatter. Staten växer, medan individen minskar. Kreativitet och även sanningen håller på att kvävas. Någon måste stå för frihet. Jag har försökt att vara den personen. Jag har med glädje försvarat de dissidenter som vågar protestera mot tyranniet. Jag har lovat dem att så länge jag kan, kommer de inte att stå ensamma. Som pojke gjorde jag samma val: mot lekplatsens översittare och för deras offer.

Den första dissident som Christie försvarade i egenskap av advokat var läraren James Keegstra. Denne förlorade 1983 sitt jobb och sin lärarlicens samt åtalades för att ha undervisat att judarna ”skapat förintelsen för att få sympatier”. Han talade också öppet om judarnas inblandning i banksystemet. Christie försvarade Keegstra ända upp till Kanadas högsta domstol i ett mål som blev mycket uppmärksammat.

Christie kom sedan att försvara en mängd olika personer vars frihet var hotad. Han försvarade Paul Fromm, som sparkades från sitt jobb som lärare på grund av sin politiska aktivitet på fritiden, och journalisten Doug Collins som stämdes av British Columbia Human Rights Tribunal för att i sin kolumn i tidningen The Daily Victorian ”förnekat förintelsen”. Collins hade bland annat beskrivit Hollywood-filmen Schindlers list som propaganda och benämnt den som Swindlers Wish.

Sina största förtjänster för sanning och yttrandefrihet gjorde Douglas Christie under rättegången mot Ernst Zündel 1985. Den judiske professorn Rudolf Vrba, författaren till Auschwitzprotokollen, och Raul Hilberg, ”världens främsta expert på förintelsen”, hade kallats av åklagaren för att vittna mot historierevisionisten Zündel. Just därför kunde dessa två också korsförhöras av Douglas Christie. Rättegången, som varade i två månader, kom att bli historisk då förintelsen för första gången debatterades öppet mellan förintelsetroende och revisionister vilka åklagaren respektive försvaret bjudit in som vittnen.

Under korsförhöret fick Christie Rudolf Vrba, som författat ett av de viktigaste dokumenten för att förintelsen ägt rum, att erkänna att han använt sig av av ”licentia poetarum” (diktarens frihet) i skrivandet av sin bok. Han tvingades även erkänna att bevisen för existensen av gaskamrare var sådant som Vrba ”hört av andra”.

The Montreal Gazette den 18 januari 1985

The Montreal Gazette den 18 januari 1985

Raul Hilberg skulle efter Douglas Christies grillning till sist erkänna att det inte finns några tekniska bevis för att förintelsen ägt rum. Hilberg hade i sin The Destruction of the European Jews – ett standardverk för förintelseforskning – hävdat att Hitler utfärdade två order för ”förintelsen” av judarna, men kunde under korsförhöret inte alls bevisa sitt påstående.

När professor Robert Faurisson, som assisterade Christie i rättssalen, ville se dessa påstådda order erkände Hilberg att det inte fanns några sådana. Hilberg vidhöll istället under Christies korsförhör den ståndpunkten att förintelsen hade genomförts utan plan, central organisation eller budget men att det istället hos tyskarna utvecklats ”en otrolig ömsesidig förståelse, en samstämd tankeläsning genom en vidsträckt byråkrati.” (engelska: ”an incredible meeting of minds, a consensus-mind-reading by a far-flung bureaucracy”).

Douglas Christie lyckades få Ernst Zündel friad och hyllas av alla historierevisionister och andra förespråkare av sanning för sitt engagemang för yttrandefriheten. Även om massmedia kommer fortsätta lyfta fram Raul Hilberg och Rudolf Vrba som auktoriteter är det allt fler som får kännedom om att deras påståenden en gång avslöjades av en advokat vid namn Douglas Christie.

Douglas Christie avled den 11 mars 2013 efter att ha insjuknat i cancer. Han blev 66 år gammal.

Rekommenderad läsning:
Douglaschristie.com

Artikeln publicerades ursprungliugen 2014-04-24.


  • Publicerad:
    2018-04-24 00:00