HISTORIA. Nytt bottennapp av Henrik Arnstad.

Henrik Arnstad ”briljerar” återigen med sina omfattande och lysande kunskaper i historia. Denna gång skämmer han ut sig i en direktsänd intervju i SVT:s Aktuellt.

Nazismen är en ideologi som bara har ett enda mål. Varenda jude ska dö i Europa, från Lappland till Medelhavet, från de brittiska öarna till Uralbergen. Det här är ett citat från den så kallade Wannseekonferensen, påstod Henrik Arnstad igår.

Nordfront kan nu avslöja att bluffhistorikern Henrik Arnstad återigen förfalskar historien.

Citatet kan höras cirka 7:20 in i inslaget.

Om vi tittar på protokollet från Wannseekonferensen så ser vi snart att Henrik Arnstad inte överhuvudtaget kan ha läst dokumentet. Ingenstans i hela dokumentet pratar man om att ”varenda jude ska dö”. Det man pratar om i protokollet är istället emigration.

The aim of all this being that of clearing the German Lebensraum of Jews in a legal way. All the Offices realized the drawbacks of such enforced accelerated emigration. For the time being they had, however, tolerated it on account of the lack of other possible solutions of the problem. The work concerned with emigration was, later on, not only a German problem, but also a problem with which the authorities of the countries to which the flow of emigrants was being directed would have to deal.

Många revisionister betraktar emellertid protokollet, som inte är fullständigt (endast ett av påstådda 30 protokoll har återfunnits) och lägligt nog hittades 1947 samtidigt som de allierade förberedde Ministerierättegången under Nürnbergrättegångarna, som förfalskat och/eller värdelöst som juridiskt dokument (en kritisk analys av protollet finns att läsa här). Läs hela protokollet HÄR.

I efterhand har just avsaknaden av referenser till ”dödande” av judarna i protokollet orsakat förintelsetroende människor problem eftersom man hävdar att det var vid Wannseekonferensen man fattade beslutet att ”förinta” judarna. Förintelseexperter har hävdat att man i protokollet använde sig av kodord och telepati för att organisera den planerade förintelsen.

Så även om den groteska lögnen ”förintelsen” skulle ha ägt rum så förfalskar Arnstad historien när han påstår att Wannsee-protokollet innehåller citatet ”varenda jude ska dö”.

Riktiga historiker hade med all sannolikhet angripits från alla håll om de varit så ansvarslösa att de utifrån position och titel förfalskar viktiga historiska dokument. Men Arnstad är understödd av statsministern och utmålas alltjämt, trots tidigare historieförfalskningar, som ”historiker” av statlig tv.


  • Publicerad:
    2016-09-23 23:00