LUDVIKA. Igår debatterade Pär Öberg våldsbejakande extremism i Ludvikas kommunfullmäktige. Hör Öbergs anförande här på Nordfront.

Igår deltog Nordiska motståndsrörelsens Pär Öberg i en debatt om våldsbejakande extremism i Ludvika kommunfullmäktige. Detta efter att två av Liberalernas representanter lagt en motion om att kommunen borde investera mer pengar på den diffusa uppgiften att bekämpa ”våldsbejakande extremism”.

Dalarnas Tidningar påstod i en artikel igår att Öberg i sitt anförande utan framgång försökte ”provocera” när det han egentligen gjorde var att problematisera begreppet ”våldsbejakande extremism” och påpeka att mer eller mindre alla politiska rörelser i något skeende eller någon form har använt sig av våld för att uppnå sina mål.

Trots att politiker från nästan alla andra partier i kommunfullmäktige hyllade motionen så antogs motionen ej. Anledningen till att motionen inte antogs var att kommunfullmäktige ansåg att kommunen redan har en säkerhetschef som arbetar med att bekämpa våldsbejakande extremism. Politikernas prat ledde som vanligt till ingenting men Öbergs anförande som kan höras här ovan kanske kan få vissa att tänka i nya banor.

Anförandet i skriftligt format:

KS nämner i sitt yttrande att kommunens säkerhetschef redan fungerar som en samordnare mot våldsbejakande extremism. Denne har tydligen haft täta kontakter med Mona Sahlin och de andra i hennes 10-manna stab som på heltid jobbar med att motverka våldsbejakande extremism. Vid Monas öppna föreläsning här i Ludvika pekade hon ut Nordiska motståndsrörelsen som en av tre olika organisationer som hon såg som våldsbejakande extremister. De andra två var IS och den samlade extremvänstern. Jag frågade vid detta tillfälle henne varför ingen från hennes stab har försökt kontakta oss som ändå är utpekade som våldsbejakande extremister. Jag menar de kan väl då få oss på bättre tankar. Man brukar säga att det finns två sätt att besegra en fiende, genom förhandling eller genom att krossa fienden. Uppenbarligen är Mona Sahlins plan att försöka krossa oss. Vilket hon faktiskt bekräftade när hon var här genom att nicka jakande på den direkta frågan.

I juli 1908 sprängde tre unga socialdemokrater båten Amalthea. Båten huserade strejkbrytare vid den stora hamnstrejken i Malmö den sommaren. Dådet dödade en person och skadade 23 personer. När Socialdemokraterna 1917 hamnade i maktposition benådades Anton Nilsson som var den som placerat bomben på båten. Han anslöt sig då till Ryska revolutionen och nådde kaptensgrad i Sovjetarmén. Här har vi alltså ett terrordåd i politiskt syfte samt terroristträning utomlands. Betyder det här att Socialdemokraterna är våldsbejakande extremister? Är alltså Mona Sahlin själv en våldsbejakande extremist?

Folkpartiet då, ja just ja de har bytt namn det är inte PK längre att tala om ett folk. Det ligger väl då nära till hands för ett parti som Liberalerna att försöka bekämpa dem som är emot deras globala och liberala världsordning genom att stämpla oss som våldsbejakande extremister. Vad är då en våldsbejakande extremist? Birgitta Ohlsson riksdagsledamot för Folkpartiet och fram till valet 2014 även Sveriges EU minister är väl den som egentligen har definierat begreppet i Sverige.
 Hon presenterade, 8 december 2011 på uppdrag av regeringen ”Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism”.

Tidigare samma år gick Birgitta Ohlsson ut i den offentliga debatten och sa att hon tyckte att Svenska JAS-plan skulle delta i att bomba Libyen. Ni vet det där landet som DEMOKRATISERADES 2011 genom att NATO bombade landets folk och infrastruktur sönder och samman. Även Folkpartiets partiledare, Jan Björklund, ville att Sverige skulle bomba ihjäl människor i Libyen. Efterverkningarna ser vi idag när människor försöker få ett drägligare liv genom att fly med båtar. Tusentals dör i denna cyniska flyktingsmuggling.

Birgitta Ohlsson är i mina ögon i allra högsta grad en våldsbejakande EXTREMIST. Hon är för ett utraderande av alla nationalstater för en global superstat med en världspolis. Hon tycker inte att beslut ska tas lokalt alls. Vi här inne ska till exempel inte ha något att säga till om. Den enda nation hon öppet vurmar för är Israel, en av de mest krigiska stater den här planeten huserar. 
Om man summerar det så ville alltså Birgitta och Jan använda politiskt motiverat dödligt våld. Jag läser definitionen ur Johnny Karlssons motion:

”Med våldsbejakande menas handlingar såsom att stödja, uppmana till eller delta i ideologiskt motiverade våldshandlingar för att främja en sak.”

Går man tillbaka litet längre i historien till år 1931 så var det under folkpartistiskt styre som svensk militär beordrades att öppna eld mot demonstrerande socialister.

Man sköt ihjäl fem människor i Ådalen den dagen och en av dem var bara åskådare av demonstrationen.

Vad jag vill ha sagt med detta är att det är mycket viktigt att man definierar begreppet, våldsbejakande extremist på ett objektivt sätt och inte utifrån vilken opposition man för närvarande vill stigmatisera eller krossa.

Som jag tidigare nämnt kan både Socialdemokraterna och Liberalerna klassas som våldsbejakande extremister utifrån deras egen definition. Det bidrar inte till god samhällsdebatt att sätta etiketter på sina politiska motståndare som till slut leder till förbudslagar.

Enligt KS är denna motion redan realiserad i vår kommun, jag vill då nu betona vikten av att ansvarspersonen ser till att kommunicera med de som är utpekade som våldsbejakande extremister. Om inte så sker har kommunen med säkerhetschefen i spetsen BEVISAT att det finns ljusskygga syften med det här projektet. Och sådant kommer ni inte få pyssla med ostört så länge det finns en enda levande motståndsman i Norden.


  • Publicerad:
    2016-02-23 15:10