CENSUR. SSU i Malmö har anmälts för hets mot folkgrupp efter att ha velat krossa sionismen.

SSU i Malmö har polisanmälts av en privatperson efter att deltagare på ungdomsförbundets första majdemonstration ropat ”leve Palestina och krossa sionismen”. Polisen har rubricerat anmälan som hets mot folkgrupp, trots att sionism inte är en folkgrupp utan en politisk ideologi. Dessutom kan inte en organisation begå åsiktsbrottet.

Efter att slagorden fått kritik från judiska lobbygrupper och deras allierade inom etablissemanget har delar av SSU, som ledaren Philip Botström, tagit avstånd medan andra, som SSU Skåne, vägrat att göra detsamma.

Källa:
SSU i Malmö polisanmäls för slagord


  • Publicerad:
    2019-05-07 18:55