CORONAKRISEN. En DN-journalist redogör i en artikel för vilka svårigheter coronapandemin utsätter olika länder på den afrikanska kontinenten för. Endast i artikelns rubrik, som talar om ”ny flyktingström”, antyds hur skribenten vill se dessa problem lösas.

Clas Svahn är förutom en av Sveriges kändaste UFO-fantaster en av juden Peter Wolodarskis så kallade agendasättande journalister på Bonniertidningen DN. Foto: Frankie Fouganthin (CC BY-SA 4.0).

Journalisten Clas Svahn – som också är vice ordförande och tidigare ordförande för Riksorganisationen UFO-Sverige – spår i en artikel i den judiskägda tidningen Dagens Nyheter att coronaviruset kommer att utsätta den afrikanska kontinenten för stora prövningar. Det har redan berövat världsdelen på värden motsvarande trehundra miljarder kronor, hävdar han.

Han hänvisar vidare till Anna Mia Ekström, professor i global infektionsepidemiologi på Karolinska institutet, som påpekar att av Afrikas sammanlagda befolkning på över en miljard personer bedöms över fyra hundra miljoner vara fattiga. När de senare förlorar sina jobb är en katastrof nära, menar hon.

En rapport från FN:s ekonomiska kommission för Afrika (ECA) spär ytterligare på de dystra prognoserna för kontinenten, då man kommer fram till att Afrika snart har förlorat 1,4 av procent av sin bruttonationalprodukt som en följd av coronapandemin. Chefen för ECA, Vera Songwe, tror att det kommer att bli än värre och spår att Afrika kan komma att förlora hälften av sin BNP.

Sydafrikas president Cyril Ramaphosa har beslutat om en nedstängning av större delen av landet med början under torsdagen, beklagar Svahn. Detta som en följd av en lavinartad ökning av antalet smittade de senaste dagarna. Liknande åtgärder har vidtagits i Rwanda.

Medan Namibia stänger landets gränser, nöjer sig flera andra afrikanska länder med att stänga sina flygplatser.

Algeriet och Egypten, med 19 döda var, toppar listan över de afrikanska länder som drabbats hårdast hittills.

Dessa fakta orsakar stor oro hos Svahn, som skriver:

Frågan är nu om fler länder kommer att följa efter och isolera sig från en omvärld som redan försöker isolera sig från Afrika och andra delar av världen. Något som kan få förödande effekter.

Skribenten avslutar artikeln med att hävda att en total isolering från omvärlden skulle drabba Afrika hårdare och snabbare än andra delar av världen. Redan i rubriken – ”Smittan kan skapa ny flyktingström när Afrika drabbas” – till den ”agendajournalistiska” artikeln antyds vad Clas Svahn ser som den lösningen på Afrikas problem under coronapandemin.


  • Publicerad:
    2020-03-27 09:00