Hoppa till huvudinnehåll

Kopierat

03 Symbol/Flat/White/Swish_Symbol_White_SVG Created with Sketch.

Allt fler svenska forskare ifrågasätter Folkhälsomyndighetens linje

Av Redaktionen, 2020-03-26
redaktionen@nordfront.se

CORONAKRISEN. I ett upprop kräver över tvåtusen forskare att Folkhälsomyndigheten överger nuvarande linje i kampen mot coronapandemin. Istället menar man att WHO:s striktare regler för socialiserande och testtagning ska antas.

Professorer vid Karolinska institutet, Chalmers samt Göteborgs universitet tagit initiativ till en appell som nu över tvåtusen forskare vid svenska lärosäten skrivit under.

I skrivelsen, som citeras av Fria Tider, kräver man att Folkhälsomyndighetens linje med vaga rekommendationer om begränsat socialiserande och en policy där test endast tas på personer som antingen är i behov av sjukhusvård eller misstänks vara smittade ersätts med WHO:s linje med strikta regler mot folksamlingar och en ambition att testa alla som uppvisar symptom.

Man skriver:

Vi som skriver under detta öppna brev anser att den svenska regeringen omedelbart måste vidta åtgärder för att följa Världshälsoorganisationens (WHO) rekommendationer. Åtgärderna skall syfta till att kraftigt begränsa kontakten mellan människor i samhället samt att kraftigt öka kapaciteten att testa personer för Covid-19 infektion.

Så här motiverar man de åtgärder man efterfrågar:

Det är en förutsättning för att kunna fatta väl underbyggda politiska beslut på kort sikt och för att understödja sjukvården. Dessutom är testning mycket viktig för att man på sikt ska kunna skaffa sig ett underlag för att bedöma en lämplig tidpunkt när vi kan lyfta restriktioner och därmed minimera skadan på ekonomin. Kvaliteten av dataunderlag är avgörande, eftersom det avgör de statistiska modellernas värde.

Man åberopar lärdomar som man kunnat dra från åtgärder mot smittspridning i andra länder:

Åtgärderna måste komma på plats så fort som möjligt, precis som nu sker i våra europeiska grannländer. Vårt land skall inte vara ett undantag från arbetet att bromsa pandemin. Att låta smittan härja fritt och på så sätt kunna skapa en flockimmunitet, på samma sätt som uppstår vid en influensaepidemi, har lågt vetenskapligt stöd. Vi kan fortfarande påverka virusets framfart. Vi vill att regeringen agerar nu!

Regeringen och Folkhälsomyndigheten utsätts för allt större påtryckningar från både svenska och internationella forskare och experter. Under tisdagen bad fjorton etablerade svenska forskare i debattartikel i DN Folkhälsomyndigheten om en förklaring till myndighetens strategi i kampen mot coronapandemin, en strategi som skiljer sig från den i de flesta andra länder.

Andreas Fischer, kirurg och ordförande för yrkesföreningen Sjukhusläkarna Stockholm, har också i en intervju med Expressen sagt att det inte är otroligt att 10 procent av Stockholms invånare kan smittas av Covid-19. Enligt Fischer skulle detta innebära att över 2 000 smittade kan komma att behöva intensivvård i regionen, samtidigt som det normalt bara finns 90 platser redo hos sjukvården.

— Jag har svårt att förstå att Sverige gör så annorlunda jämfört med andra länder. Någonting stämmer inte, för det här är ett konstigt agerande, säger Andreas Fischer till Expressen.


  • Publicerad:
    2020-03-26 21:30